ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ερχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος

Η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ είναι μια από τις πολλές δύσκολες αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση. Η ΔΕΗ κατέθεσε κοστολογικά στοιχεία στη Ρυθμιστική Αγορά Ενέργειας (ΡΑΕ) για το τρέχον έτος, από τα οποία προκύπτει αύξηση τιμολογίων της τάξης του 29,8%.

O διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και την επίλυση του γενικότερου προβλήματος ρευστότητας της αγοράς ενέργειας.

Αναπόφευκτες θεωρεί τις αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και η PAE ενώ πρόσφατα ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) είχε εισηγηθεί την αύξηση του Τέλους ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) προκειμένου να καλυφθεί το διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα του φορέα, που φτάνει σήμερα τα 250 εκατ.