ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κομισιόν εγκαλεί την ΕΕΤ&Τ για αποφάσεις που αφορούν τον ΟΤΕ

Επιστολή της Κομισιόν προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤ&Τ), κάνει λόγο για υπέρμετρη ρύθμιση του ΟΤΕ και ζητά την ανάκληση προταθέντων μέτρων που η εθνική ρυθμιστική αρχή της χώρας επρόκειτο να λάβει κατά του ΟΤΕ.

Αφορμή αυτή τη φορά αποτέλεσε το σχέδιο μέτρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την αγορά μισθωμένων (κυκλωμάτων) γραμμών στη χώρα μας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων κοινοποίησε τα μέτρα ως όφειλε για τη συγκεκριμένη αγορά στις 22/5/2012 και η Κομισιόν απάντησε στις 22/6/2012, με μια μάλλον μακροσκελή απάντηση έκτασης εννέα σελίδων, εκ των οποίων οι τρεις αφορούν σε παρατηρήσεις. Το γεγονός αυτό θεωρείται μάλλον ασύνηθες σε μια τυπική διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης μέτρων αγορών για τις τηλεπικοινωνίες.

Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά εγκαλεί την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για υπερρύθμιση του ΟΤΕ και την καλεί να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τα σχόλιά της.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων οφείλει, είτε να άρει την υποχρέωση κοστοστρέφειας στα λιανικά μισθωμένα κυκλώματα μέχρι και 2Mbps που σχεδίαζε να επιβάλει στον ΟΤΕ, είτε να εξηγήσει περαιτέρω γιατί αυτή πράγματι χρειάζεται. Σύμφωνα με την Ε.Ε., ο ΟΤΕ δεν θα μπορούσε να θέσει λιανικές τιμές σε οποιοδήποτε επίπεδο που πιθανόν να επιθυμούσε (predatory/excessive pricing), από τη στιγμή που οι ανταγωνιστές του προμηθεύονται τιμές χονδρικής σε τιμές κόστους ΟΤΕ (κοστοστρέφεια). Γι’ αυτό η Κομισιόν καλεί εμφατικά την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, εάν πιστεύει ότι η χονδρική ρύθμιση του ΟΤΕ δεν είναι επαρκής, να την τροποποιήσει άμεσα. Αλλως, εάν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων θεωρεί ότι η χονδρική ρύθμιση του ΟΤΕ είναι επαρκής, να άρει άμεσα τη λιανική ρύθμιση του ΟΤΕ.

Οι μισθωμένες γραμμές αξιοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις που απαιτούν εγγυημένη ποιότητα επικοινωνίας π.χ. τράπεζες, μεγάλοι οργανισμοί κ.λπ.