ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETAIPIKH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια, η Coca-Cola Τρία Εψιλον αριστεύει στην άσκηση της κοινωνικής ευθύνης της και στις 28 χώρες που δραστηριοποιείται και αξιολογείται με Α+ σύμφωνα με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI). Η ετήσια Εκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της για το 2011 -η ένατη κατά σειράν- βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια και σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Εχει τεθεί υπό τον έλεγχο ανεξαρτήτου ελεγκτικού φορέα και από το περιεχόμενό της αποδεικνύεται η πρόοδος της εταιρείας σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών δεικτών.

Σε μια δυσχερή χρονική περίοδο για την εικόνα της χώρας μας, η επαινετική αναφορά για την «Coca-Cola Hellenic» σε ενημερωτική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Ευθύνη – την ίδια ημέρα (28/6/12) που δημοσιεύθηκε και στην Ελλάδα η συγκεκριμένη Εκθεση – ανοίγει ένα ακόμη παράθυρο αισιοδοξίας (“http://csrreport.2011.coca-colahellenic.com» http://csrreport.2011.coca-colahellenic.com). Σημαντικό επίτευγμα της εταιρείας κατά το 2011 είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης των υδάτων σε όλες τις επιχειρήσεις της.

Από το 2008 που έφερε απέναντί της την πρόκληση «No Water No Business», τρία χρόνια αργότερα, φτάνει στο σημαντικό αυτό ορόσημο. Που σημαίνει, ότι διασφάλισε πως το 100% των λυμάτων της και στις 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται, θα υπόκεινται σε τέτοια επεξεργασία, ώστε να μην επηρεάζουν την υδρόβια ζωή. Κάτι, που το επέτυχε με τη λειτουργία 44 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στα εργοστάσιά της.

Επιπλέον, για τρίτη διαδοχική χρονιά, μείωσε την απόλυτη χρήση νερού κατά 6% σε σύγκριση με το 2004. Δηλαδή, παρά την αύξηση κατά 55% του όγκου πωλήσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα, το λειτουργικό αποτύπωμα νερού της εταιρείας, είναι σήμερα μικρότερο κατά 58%.

Ωστόσο, φιλόδοξος στόχος της εταιρείας είναι να έχει μειώσει κατά 40% ως το 2020 τη σχετική κατανάλωση νερού και κατά 75% το λειτουργικό αποτύπωμα νερού, σε σύγκριση με το 2004.

Επιπλέον, σε όλα τα εργοστάσιά της έχει πραγματοποιήσει αξιολογήσεις για την ευπάθεια των πηγών, με στόχο την ανάλυση τυχόν κινδύνου για την τροφοδοσία και την ποιότητα του νερού, όχι μόνο για τα εργοστάσια εμφιάλωσης αλλά και για τις τοπικές κοινότητες. Για τις οποίες, επιπλέον, εφαρμόζει προγράμματα για τη διαχείριση των υδάτων σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και με ομάδες διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Το 2011 εργάστηκαν εθελοντικά 5.000 εργαζόμενοι της Coca-Cola Τρία Εψιλον και μαζί με εθελοντές των τοπικών κοινοτήτων καθάρισαν περισσότερα από 750 χιλιόμετρα παραποτάμιων ακτών, παραλιών και πλωτών οδών. Εκαναν επίσης αναδασώσεις εκτάσεων γης που ξεπερνούν τα 200.000 τετρ. μέτρα. Αυτά, σήμερα μόνο για το νερό. Γιατί, θα επανέλθουμε.