ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα ασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικό καταφύγιο για μερίδα καταθετών

Καταφύγιο σε ασφαλιστικά προϊόντα αναζήτησε μερίδα των καταθετών που απέσυρε αποταμιεύσεις από τις τράπεζες, τοποθετώντας κεφάλαια σε ασφαλιστικά προγράμματα επενδυτικού τύπου (unit linked).

Αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την εξέλιξη των ασφαλιστικών εργασιών στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι ένα τμήμα των καταθέσεων που αποσύρθηκαν από τις τράπεζες κατευθύνθηκε σε αμοιβαία κεφάλαια κυρίως εξωτερικού και σε προγράμματα unit linked, που αποτελούν παρόμοια μορφή τοποθετήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές εργασίες προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις αυξήθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο κατά 82,8% και τα ασφάλιστρα αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκαν στα 187,5 εκατ. ευρώ.

Η αιτία αποδίδεται στο γεγονός ότι αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως πολυεθνικών συμφερόντων, προχώρησαν σε συγκεκριμένες εκδόσεις προσελκύοντας αποταμιεύσεις, τάση που συνεχίστηκε και το επόμενο κρίσιμο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, αξιοποιώντας το κλίμα αβεβαιότητας που κυριάρχησε στις καταθέσεις.

Η στροφή προς επενδυτικά προϊόντα αναχαίτισε τον ρυθμό πτώσης των κλασικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αποτελούν το βασικό θύμα της οικονομικής κρίσης. Υπό το βάρος της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, σημαντική μερίδα των νοικοκυριών προχωρεί σε ρευστοποιήσεις και ακυρώσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων, ενώ περιορισμένες είναι και οι νέες εργασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τετραμήνου, τα ασφάλιστρα από τα κλασικά προγράμματα ζωής υποχώρησαν κατά 9,4% και οι εργασίες του κλάδου συρρικνώθηκαν στα 406,9 εκατ. ευρώ.

Θύμα της ύφεσης αποτελούν και τα ομαδικά προγράμματα που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους για συνταξιοδοτικές ή παροχές υγείας. Η συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων, αλλά και η μείωση των μισθών, συμπαρασύρει σε πτώση τα ασφάλιστρα για τα ομαδικά προγράμματα σύνταξης και υγείας, που υποχώρησαν με ρυθμό 16,5% και 29,7%, στα 67,7 εκατ. ευρώ και 28,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου των επενδυτικών προγραμμάτων, η μείωση των ασφαλίσεων ζωής (ατομικά και ομαδικά προγράμματα) φθάνει το 11,4%, ενώ εάν συνυπολογιστεί η συμμετοχή τους, ο κλάδος ζωής εμφανίζει θετικό πρόσημο με αύξηση 2,5% και συνολικά ασφάλιστρα 711,9 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος ζημιών

Σημαντική υποχώρηση των εργασιών του κατά 10,9% εμφανίζει και ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων, με τα συνολικά ασφάλιστρα να υποχωρούν στα 876,3 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι η μείωση των ασφαλίστρων στον βασικότερο κλάδο της ασφάλισης κατά ζημιών, δηλαδή στην αστική ευθύνη του αυτοκινήτου, τα ασφάλιστρα του οποίου μειώθηκαν κατά 12,5% στα 443,2 εκατ. ευρώ. Η συρρίκνωση του κλάδου αποδίδεται στις εκπτώσεις στα ασφάλιστρα στις οποίες προχώρησαν αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στη μείωση του στόλου των ασφαλισμένων οχημάτων, που οφείλεται μεταξύ άλλων και στην παράδοση πινακίδων από μια μερίδα κατόχων αυτοκινήτου.

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων οδηγεί άλλωστε σε μείωση των συμπληρωματικών καλύψεων που συνοδεύουν τη βασική ασφάλιση για την αστική ευθύνη του οδηγού. Η μείωση των συμπληρωματικών καλύψεων, όπως η κλοπή ή η φωτιά του αυτοκινήτου, άγγιξε το 22,9% και τα ασφάλιστρα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 98,5 εκατ. ευρώ.

Πτωτικά κατά 12,9%, στα 129 εκατ. ευρώ, κινήθηκαν και τα ασφάλιστρα του δεύτερου βασικότερου κλάδου στις γενικές ασφαλίσεις, του κλάδου πυρός, ενώ αντίθετα ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος των χρηματικών απωλειών της νομικής προστασίας και της γενικής αστικής ευθύνης.