ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εν συντομια

Πρωτοβουλίες της Κύπρου για τη ναυτιλία στην Ε.Ε.

Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε., η οποία θα έχει στόχο να αμβλύνει τις διαφορετικές πολιτικές των χωρών-μελών και να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ τους, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους για τη ναυτιλία της κυπριακής προεδρίας στην Ε.Ε. που ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου. Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο μεταφορών που θα γίνει στη Λευκωσία στις 8 Οκτωβρίου. Επίσης, στις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας εντάσσεται το ναυτιλιακό κοινωνικό πακέτο, με ξεχωριστή μνεία στις αρχές που αφορούν τις διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του EMSA (European Maritime Safety Agency) αναφορικά με τη θαλάσσια μόλυνση και σε συνδυασμό με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό της διάλυσης πλοίων είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα.

Παράταση δύο επιπλέον μηνών δίνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των μετοχών της επιχείρησης Intracom Τelecom.

Οπως αναφέρει η μητρική εταιρεία Intracom σε επίσημη επιστολή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές και τους μετόχους «η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματός της προαίρεσης (put option) για την πώληση του 49% των μετοχών της Intracom Telecom προς την JSC Concern Sitronics, παρατάθηκε για δύο επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2012».

Και στην ενέργεια η Δάιος Πλαστικά

Στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εισέρχεται πλέον η Δάιος Πλαστικά μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση (με απαρτία 82,21%) και την απαραίτητη τροποποίηση του καταστατικού της.

Η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονες, ήπιες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους όπως φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα, ανεμογεννήτριες, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες βιοαερίου, υβριδικά συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας κ.λπ.

Η επέκταση της εταιρείας στην παραγωγή και πώληση ενέργειας δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση και άρα δεν απαιτείται έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα.

Δύο υποθαλάσσιες συνδέσεις από τα «Ελληνικά Καλώδια»

Η εισηγμένη «Ελληνικά Καλώδια» ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δύο νέων υποβρύχιων καλωδίων που συνδέουν με ηλεκτρικό ρεύμα το νησί της Θάσου με την Κεραμωτή και το νησί της Αίγινας με τα Μέθανα. Οι παραπάνω συνδέσεις έγιναν στο πλαίσιο συμφωνίας της ΔΕΗ και της θυγατρικής του ομίλου Βιοχάλκο. Τα νέα καλώδια, μήκους 8,1 και 9,8 χιλιομέτρων αντίστοιχα, ήρθαν να προστεθούν στα τρία παλαιότερα που υποστήριζαν την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο νησιών, διασφαλίζοντας έτσι αξιόπιστα τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια που πηγάζουν από τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής του ομίλου Ελληνικά Καλώδια, στην Κόρινθο.

Η θυγατρική της Βιοχάλκο εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα σημαντικό έργο, την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, συμμετέχοντας στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης.

Πώλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία η Sprider

Την αποδέσμευσή της από τη ζημιογόνο δραστηριότητα στη Ρουμανία ανακοίνωσε η Sprider Stores. Η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της ρουμανικής θυγατρικής της, Sprider Stores SRL, στην εταιρεία Naqua Investments LTD, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και ειδικεύεται στη λιανική εμπορία ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ανατολική Ευρώπη. Το τίμημα ανήλθε σε 640.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι η πώληση της εν λόγω θυγατρικής πρόκειται να συνεισφέρει θετικά στα αποτελέσματα του ομίλου, καθώς από την έναρξη της λειτουργίας της το 2007 παρήγαγε ζημίες. Μεταξύ άλλων, αναμένεται βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,5%, βελτίωση κερδών EBITDA κατά 1,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών μετά φόρων κατά 3,2 εκατ. ευρώ και βελτίωση της ρευστότητας της μητρικής κατά 3 εκατ. ευρώ. Πλέον, η αλυσίδα αριθμεί 93 καταστήματα, εκ των οποίων τα 84 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 9 σε Βουλγαρία και Κύπρο.