ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ειδική ρύθμιση για τα αγροτικά δάνεια

Με ειδική νομοθετική μέριμνα θα αντιμετωπιστεί το ευαίσθητο κοινωνικά θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχαν δοθεί από την ΑΤΕΒank σε αγρότες με ενέχυρο αγροτική γη. Οπως τονίζονταν στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την απόκτηση της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς η αγροτική γη που έχει ενεχυριαστεί δεν θα μεταβιβαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Η κίνηση αυτή απονευρώνει τον βασικό κορμό της κριτικής ότι η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕΒank αποτελούσε τον δούρειο ίππο για την αρπαγή αγροτικής γης από ιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς την ΑΤΕ αποτελεί κανόνα για τους περισσότερους αγρότες. Υπογραμμίζεται ότι η Αγροτική Τράπεζα περισσότερο στα λόγια και λιγότερο στην πράξη είναι αγροτική τράπεζα καθώς μόλις το 10% των δανείων της ήταν προς αγρότες. Συγκεκριμένα σε αγρότες είχαν δοθεί δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ δηλαδή περίπου όσα είχε χορηγήσει στον τομέα της καταναλωτικής πίστης (1,7 δισ. ευρώ). Η ΑΤΕ είχε χορηγήσει στεγαστικά δάνεια ύψους 6,6 δισ. ευρώ, επιχειρηματικά ύψους 4,1 δισ. ευρώ και δάνεια προς το ελληνικό Δημόσιο ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς κόμματα, ύψους 200 εκατ. ευρώ, είναι ενήμερα και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τα άλλα εξυπηρετούμενα δάνεια.