ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οφελος 300 εκατ. φέρνει το deal Πειραιώς – ΑΤΕ

Οφέλη άνω των 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος χρόνου, μέσω συνεργειών θα δημιουργηθούν από τη συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τις καταθέσεις της με 14,3 δισ. ευρώ, ενώ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο δανείων εξυπηρετούμενα (και κατά συνέπεια καλής ποιότητας) δάνεια ύψους 10,6 δισ. ευρώ. Με την κίνηση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς -με ενεργητικό 75 δισ. ευρώ, καταθέσεις 35 δισ. και δάνεια 47 δισ. ευρώ- αναρριχάται στη δεύτερη θέση της αγοράς και ενισχύει αποφασιστικά το συστημικό της βάρος στην τραπεζική αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργούνται συνέργειες, μετά από φόρους, που εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 155 εκατ. ευρώ στο τέλος της πρώτης τριετίας (2015) και στη συνέχεια σε 155 εκατ. ετησίως. Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς σημειώνουν οι συνέργειες θα προκύψουν από τον δραστικό περιορισμό των διοικητικών εξόδων, τη μείωση του κόστους καταθέσεων και την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου καταστημάτων. Αναλυτές σημειώνουν ότι η Πειραιώς επιβαρύνονταν με σημαντικά υψηλότερο κόστος χρήματος (προσέφερε υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων) σε σχέση με την ΑΤΕ και η προσθήκη των καταθέσεων της ΑΤΕ βελτιώνει σημαντικά το κόστος χρήματος για τον όμιλο. Επιπλέον η Πειραιώς με την κίνηση αυτή και την ενίσχυση της καταθετικής της βάσης βελτιώνει σημαντικά τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 124%. Οπως σημειώνουν, το δίκτυο και η επωνυμία της ATEBank θα διατηρηθούν. Σύμφωνα με τα σχέδια της Πειραιώς το νέο σχήμα διοικητικά θα λειτουργεί ως μια τράπεζα αλλά θα διατηρηθούν και τα δύο δίκτυα, ΑΤΕΒank και Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η κάθε τράπεζα. Ολες οι θέσεις εργασίας της ATEBank θα διατηρηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε έναντι 95 εκατ. ευρώ το υγιές τμήμα της ATE Bank. Εν πολλοίς στην Τράπεζα Πειραιώς μεταφέρονται περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) ύψους 14,7 δισ. ευρώ και υποχρεώσεις (παθητικό) ύψους 21,4 δισ. ευρώ ενώ η διαφορά των 6,7 δισ. ευρώ (που αποτελεί το προβληματικό τμήμα της ΑΤΕ) θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Επιπλέον, προκειμένου το νέο σχήμα να αποκτήσει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8% το ΤΧΣ θα εισφέρει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτά η Πειραιώς περιλαμβάνουν δάνεια ύψους 10,6 δισ. ευρώ (τα οποία είναι ενήμερα), ομόλογα και έντοκα του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1 δισ. ευρώ, διάφορα άλλα στοιχεία 3 δισ. ευρώ, καθώς και τις συμμετοχές της στον χρηματοοικονομικό τομέα δηλαδή ΑΤΕ Ασφαλιστική (η οποία σήμερα έχει μηδενική αξία και πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί) ΑΤΕ Ρουμανίας, ΑΤΕ Σερβίας, FBBank και ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του παθητικού, στην Πειραιώς μεταφέρονται καταθέσεις πελατών ύψους 14,3 δισ. ευρώ και υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ (ρευστότητα που έχει αντλήσει) 6,3 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο αγοράς του νέου σχήματος φτάνει το 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις.