ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι τράπεζες που «έσβησαν» από τον χάρτη του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Εχοντας φθάσει και ξεπεράσει ακόμη και την τρίτη ηλικία, τράπεζες που «έζησαν» στη διάρκεια του περασμένου αιώνα «σβήνουν» από τον τραπεζικό χάρτη, καθώς ενσωματώνονται σε νέα τραπεζικά σχήματα, ξεκινώντας μια νέα πορεία στον χρόνο.

Την περασμένη εβδομάδα η Αγροτική Τράπεζα, μετά 83 χρόνια ζωής, σταμάτησε την πορεία της στον χρόνο εντασσόμενη (το υγιές κομμάτι της) στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας, που φέτος συμπληρώνει τα 105 χρόνια ζωής, καθώς και για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που ξεκίνησε την πορεία του στις αρχές του περασμένου αιώνα.

Σταθμός το 1999

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή διαπιστώνουμε ότι μεγάλος είναι ο αριθμός των brand names τραπεζών που λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων έσβησαν από τον τραπεζικό χάρτη της χώρας.

Σταχυολογούμε τις σημαντικότερες: Το 1999 πραγματοποιήθηκε από την Alpha Bank η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης που κατείχε η μητρική της Εμπορική. Η Ιονική Τράπεζα, εκτός από οικονομικά ισχυρή, ήταν τότε η αρχαιότερη σε λειτουργία τράπεζα στην Ελλάδα μας, με ημερομηνία ίδρυσης το 1839 στην Κέρκυρα.

Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε ακόμη μία μεγάλη εξαγορά και συγχώνευση. Η Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) SA, μητρική του ομίλου της Eurobank, αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας που είχε ιδρυθεί το 1975, ύστερα από δημόσια προσφορά, και τον επόμενο χρόνο προχωράει στη συγχώνευσή της. Πραγματοποιείται επίσης η μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στη Eurobank μετά την εξαγορά της που είχε γίνει το προηγούμενο έτος και συγχωνεύεται. Επίσης γίνεται και η συγχώνευση δραστηριοτήτων της Eurobank με την Τράπεζας Αθηνών που είχε ιδρυθεί το 1924, με ανταλλαγή μετοχών.

Το 1999 όμως αποτελεί έτος ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα καθώς πραγματοποιείται ακόμη μια σειρά τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά τον έλεγχο της Τράπεζας Χίου, που είχε ιδρυθεί το 1991, καθώς και την απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα.

Μετά μερικούς μήνες η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου.

Το 1999 η Εγνατία Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της το 1936, και την οποία είχε εξαγοράσει ένα χρόνο πριν από την Αγροτική Τράπεζα. Στην πορεία της δεκαετίας του 2000 η Εγνατία Τράπεζα θα ενταχθεί μαζί με την κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα στον όμιλο της Marfin και θα δημιουργηθεί η Marfin Popular Bank (σήμερα ονομάζεται Cyprus Popular Bank), μέλος της οποίας, στην Ελλάδα, είναι η Marfin Egnatia Βank.

Ακόμη δύο ιστορικές τράπεζες σταμάτησαν τη λειτουργία τους τις περασμένες δεκαετίες, καθώς εντάχθηκαν στον μητρικό τους όμιλο. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 1998, η Εθνική Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης.

Το 2002

Ακόμη ένα τραπεζικό brand name με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας ήταν της ETBAbank, που ιδρύθηκε το 1964 με στόχο να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank ενώ η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2003.

Ο νέος τραπεζικός χάρτης της χώρας έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς. Και η παραγωγική βάση της Ελλάδας αναμένει το τραπεζικό προϊόν: το χρήμα που θα καταπολεμήσει την ύφεση και θα ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη.