ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συρρίκνωση εργασιών στον κλάδο του leasing το 2012

Μικρογραφία της συνολικής αγοράς αποτελεί ο κλάδος του leasing που διακρίνεται από χαμηλό τζίρο και σχεδόν ανύπαρκτες νέες συμβάσεις, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι στο τέλος του έτους θα έχει υποχωρήσει στα 300 εκατ. ευρώ από 470 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι εταιρείες εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, η συνολική αξία των οποίων είναι περί τα 7,7 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι κατασχέσεις εξοπλισμών από πελάτες που αδυνατούν να πληρώσουν πληθαίνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τη φερεγγυότητα των πελατών των εταιρειών leasing προκύπτει ότι πλέον το 25% των εταιρειών-πελατών αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση της σύμβασης και από το ποσοστό αυτό το 15% είτε είναι στο «κόκκινο» είτε ήδη έχουν προχωρήσει οι κατασχέσεις των παγίων του.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (npl) σήμερα διαμορφώνεται στο 12-18%, όταν πριν από δύο χρόνια -επίσης υπό συνθήκες κρίσης- το ποσοστό ήταν στο 7-10%. Η αύξηση αυτού του δείκτη αποτελεί πλέον τάση, εξηγεί το ίδιο στέλεχος, και αναμένουμε ότι το τρέχον έτος θα κλείσει με πολύ πιο υψηλά ποσοστά σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που παρουσιάζουν αδυναμία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Ωστόσο, παρά το βαθιά αρνητικό κλίμα στην αγορά έχουν διαμορφωθεί και οι αισιόδοξες φωνές που υποστηρίζουν ότι οι εκκαθαρίσεις χαρτοφυλακίων των προηγούμενων ετών έχουν ολοκληρωθεί και πλέον γίνεται λόγος για υγιή χαρτοφυλάκια με προοπτική ανάκαμψης.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι μετά την εκκαθάριση των επισφαλών συμβάσεων έχουν μείνει φερέγγυοι πελάτες, γεγονός που επιτρέπει στον κλάδο να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης από το 2013, καθώς εφέτος είναι μία εξισορροπητική χρονιά.

Μεταποίηση και ενέργεια

Ανάλογες φωνές κάνουν λόγο για νέες επενδύσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της μεταποίησης και της πράσινης ενέργειας. Μάλιστα, όσον αφορά την πράσινη ενέργεια οι απόψεις του κλάδου συγκλίνουν ότι είναι ο κλάδος που παρουσιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς τα επενδυτικά σχέδια, κάνοντας λόγο ότι μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί με leasing τέτοια έργα συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η αισιοδοξία για το μέλλον της μέχρι πρότινος ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς του leasing δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του κλάδου, καθώς υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι νέες εργασίες είναι μηδενικές και έτσι θα συνεχίσουν στο σύνολο του έτους, αφού οι εταιρείες ασχολούνται μόνο με τις εισπράξεις απαιτήσεων. Υπό το κλίμα αυτό, οι εταιρείες leasing σπεύδουν να προχωρήσουν σε ανάκτηση των κινητών και ακινήτων παγίων από πελάτες που φαίνεται πως δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Οσον αφορά τα κινητά πάγια, τα περισσότερα εξ αυτών είναι φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα έργου, τα οποία πωλούνται κυρίως στο εξωτερικό.