ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λύση και εκκαθάριση για την Εικόνα – Ηχος

Τίτλοι τέλους πέφτουν για την Εικόνα – Ηχος, καθώς η πρόσφατη συνέλευσή της εκτίμησε ότι δεν υπάρχει πλέον το έδαφος για τη διάσωση της εταιρείας και ως εκ τούτου κατέληξε στην απόφαση ότι η πολύπαθη εισηγμένη πρέπει να τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, την απόφαση αυτή έλαβε η Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της και ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης ορίστηκε η 13η Αυγούστου 2012.

Η απόφαση αυτή δεν αφορούσε σύσσωμο το σώμα των μετόχων, αλλά του βασικού μετόχου της, Εxpert Ελλάς Α.Ε., που μέσω εκπροσώπου πρότεινε να λυθεί η εταιρεία και να τεθεί σε εκκαθάριση. Οι λοιποί μέτοχοι αντιπρότειναν η εταιρεία να δηλώσει παύση πληρωμών και να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορία που έγινε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ήταν 10.124.673 ψήφοι υπέρ της λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας έναντι 272.708 κατά. Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του καταστατικού, έπαυσε από χθες η εξουσία του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, ενώ στο πλαίσιο της συνέλευσης, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία. Σημειώνεται ότι και κατά την προηγούμενη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το θέμα ανάδειξης νέας προσωρινής διοίκησης απέβη άκαρπο παρά το ότι η Expert απηύθυνε πρόταση στους μετόχους, στις τράπεζες και στους προμηθευτές της τόσο για να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όσο και για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοίκησή της.