ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση 5% και ανταγωνισμός στην αγορά ανεπεξέργαστου χαρτιού

Σε καθοδική τροχιά κινήθηκε πέρυσι η αγορά ανεπεξέργαστου χαρτιού και τελικών προϊόντων tissue, καθώς η φαινομενική κατανάλωση κατέγραψε μείωση 5,3% το 2011, ενώ και η συνολική αγορά τελικών προϊόντων χαρτιού tissue μειώθηκε κατά 4,2% το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η κατηγορία «χαρτί υγείας» κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (40%-41%) στην εγχώρια αγορά τελικών προϊόντων χαρτιού tissue, ενώ ακολουθούν το «χαρτί κουζίνας» και οι «χαρτοπετσέτες».

Σύμφωνα με τη σχετική κλαδική μελέτη της ICAP Group, ο ανταγωνισμός στην αγορά των προϊόντων χαρτιού υγείας, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής εντείνεται τόσο σε επίπεδο παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού «tissue», όσο και τελικών προϊόντων.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη αλλά και παράγοντες όπως η τιμή, η ποιότητα και η διαφήμιση, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση. Τα προϊόντα tissue απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ενώ μικρότερο μέρος της ζήτησης αφορά προϊόντα για επαγγελματική χρήση από εστιατόρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.λπ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ερευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για τα συγκεκριμένα προϊόντα ανέρχεται σε 14,99 ευρώ.

Χαρακτηριστικό του εξεταζόμενου κλάδου αποτελεί ο έντονος ανταγωνισμός και η υψηλή συγκέντρωση σε επίπεδο παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (δραστηριοποίηση λίγων μεγάλων μονάδων), οι οποίες κατασκευάζουν το πρωτογενές χαρτί tissue (jumbo rolls). Αντίθετα, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ασχολείται με την επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, είδη επαγγελματικής χρήσης κ.ά.), ενώ μικρότερη είναι η συμμετοχή των εισαγωγικών επιχειρήσεων στη συνολική αγορά.

Σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Το δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη ύφεση έχουν επιδεινώσει σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα, ενώ ακόμη και εδραιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, με συνέπεια να αναμένονται σημαντικές ανακατατάξεις και εξελίξεις στην αγορά.

Η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue υποχώρησε κατά 5% το 2011, ενώ η συνολική εγχώρια παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue εκτιμάται ότι κινήθηκε πτωτικά το 2011, με ποσοστό μείωσης 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς τελικών προϊόντων χαρτιού tissue μειώθηκε κατά 4,2%».