ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περαιτέρω μείωση 15% στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού το 2012 – 2013

Εντονα πτωτική τροχιά διαγράφει η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της καθίζησης της οικοδομικής δραστριότητας. Εκτιμάται δε ότι τη διετία 2012-2013 ο κλάδος θα εμφανίσει μείωση περί του 15%, όπως προκύπτει από την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP Group.

Είναι ενδεικτικό ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανίζει μείωση την τριετία 2006-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό 18,5%, ενώ μείωση παρουσιάζει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα την περίοδο 2008-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό 25%, ως προς τον όγκο.

Η εγχώρια παραγωγή προέρχεται από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, αρκετές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών.

Στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες περιστασιακά εισάγουν ορισμένα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού. Ωστόσο, αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τον ηλεκτρολογικό και οικιακό εξοπλισμό, αυτοματισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτισμό κ.ά.

Η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (σε τιμές χονδρικής) σημείωσε μείωση 13,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Εξετάζοντας αναλυτικά τη φαινομενική κατανάλωση (σε ποσότητα) κάθε κατηγορίας προϊόντων η διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε ότι η αγορά των πριζοδιακοπτών κινήθηκε καθοδικά την περίοδο 2010-2011 με ποσοστό μείωσης 19,2%, ενώ οι εισαγωγές κάλυψαν το 88% περίπου της κατανάλωσης το 2011.

Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1.000 V) μειώθηκε κατά 21,7% το 2011 έναντι του προηγούμενου έτους και το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύφθηκε από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.

Η φαινομενική κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση κατά 6,8% το 2011 έναντι του 2010. Η αγορά των ραγοδιακοπτών παρουσίασε μείωση 12% την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ μειωμένη (κατά 13,3%) εμφανίζεται και η αγορά των ενδεικτικών λυχνιών, η ζήτηση των οποίων καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα. Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης κατά 10,3% το 2011, ενώ τέλος, πτωτικά κινήθηκε και η αγορά των χρονοδιακοπτών, καταγράφοντας μείωση 18,2% το ίδιο διάστημα.