ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώληση θυγατρικών από την ΕΤΕΜ

Εναντι 710.000 ευρώ, η εισηγμένη ΕΤΕΜ πούλησε στη θυγατρική της στη Σόφια όσες συμμετοχές είχε σε θυγατρικές στα Τίρανα, στο Κίεβο και στο Βουκουρέστι. Το 2012 εξελίσσεται δύσκολα για την εταιρεία όπως και το 2011. Οι προβλέψεις της ζήτησης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για το εσωτερικό της χώρας δείχνουν περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν και ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο τον εξωστρεφή προσανατολισμό της ΕΤΕΜ ως μόνη διέξοδο για υγιή ανάπτυξη στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η διαχρονική στρατηγική απόφαση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών του ομίλου, αποτελούν δέσμευση της διοίκησης.