ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΖΩΗ

Ως την 1η Σεπτεμβρίου 2012 θα γίνονται δεκτές συμμετοχές εργοδοτών, συνδικαλιστικών φορέων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών για τα βραβεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ετους 2012, εφόσον με τη δράση και τις πρωτοβουλίες τους προωθούν την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών (http://europa.eu/ey2012).

Στην Ελλάδα η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Ετους 2012 έγινε στις αρχές Μαρτίου. Και στον τομέα της Απασχόλησης απονέμεται το βραβείο για «Εργασιακούς Χώρους για όλες τις Ηλικίες» – ένας στόχος ιδιαιτέρως κρίσιμος στη χώρα μας με δεδομένη τη σημαντική γήρανση του πληθυσμού.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2010 ο πληθυσμός άνω των 50 ετών ήταν σε ποσοστό άνω του 30,9%, ενώ το 1990 ήταν 26,2%. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που θα διακριθούν σε εθνικό επίπεδο -στις έξι συνολικά κατηγορίες βραβείων- θα προσκληθούν για την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στις Βρυξέλλες.

Στην Ευρώπη, από το 2012 προβλέπεται ότι ο εργασιακά ενεργός πληθυσμός της θα αρχίσει να συρρικνώνεται, ενώ, αντίθετα, ο πληθυσμός άνω των 60 ετών θα αυξάνεται κατά περίπου δύο εκατομμύρια άτομα ετησίως. Οπως προβλέπει μάλιστα η Eurostat, ώς το 2030 ο εργασιακά ενεργός πληθυσμός θα έχει πιθανώς μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια άτομα (6,8%).

Πέραν του δημογραφικού προβλήματος, όμως, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρει σε κάθε εργασιακό περιβάλλον η διακράτηση του έμπειρου και ηλικιακά ώριμου προσωπικού. Αλλωστε, ήδη από το 1999 έχουν συμπεριλάβει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση ανάλογες πολιτικές και κίνητρα, χωρίς προφανώς η υψηλή προτεραιότητα που χαρακτηρίζει την ανάγκη αυτή να έχει γίνει επαρκώς αντιληπτή. Κάτι που επιβεβαιώνεται όταν ενθαρρύνεται η πρόωρη συνταξιοδότηση σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς – όχι βέβαια όταν τους επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας και η σημερινή εξοντωτική για τους εργαζόμενους λιτότητα.

Ομως και η πολυετής έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για τις «Στρατηγικές Ενεργού Γήρανσης στους χώρους της Εργασίας» επισημαίνει και προειδοποιεί ότι πέρα από τους λόγους της αναμενόμενης μείωσης του εργατικού δυναμικού, αποτελεί ανεπίτρεπτη σπάταλη η στέρηση κάθε εργασιακού χώρου από την εμπειρία, τις δεξιότητες και τη γνώση του ηλικιακά ώριμου προσωπικού.