ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση νέου ΑΚΑΓΕ με έσοδα από ενέργεια

Θετική έκρινε ο υπουργός Εργασίας, Ιω. Βρούτσης, την πρόταση νόμου βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την ίδρυση εθνικού ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών με τη μεταφορά πόρων από τα κρατικά έσοδα και τη φορολογία εταιρειών που θα εμπλακούν στη διαδικασία εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί «ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών» (ΑΚΑΓΕ), με σκοπό τη δημιουργία αποθεματικών για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης από την 1.1.2009 και μετά για τη διασφάλιση των συντάξεων της νέας γενιάς. «Δεδομένου ότι το ΑΚΑΓΕ έχει ήδη τη μορφή και λειτουργία ενός εθνικού μηχανισμού διαγενεακής αλληλεγγύης, θα μπορούσε αντί της δημιουργίας παράλληλων δομών παρεμφερούς σκοπού να διατηρηθεί η υφιστάμενη δομή (ΑΚΑΓΕ) και να εμπλουτιστεί με συμπληρωματικές και κρίσιμες χρηματοδοτικές εισροές από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που αναμένεται να προκύψει κατά τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα και με την πρόταση νόμου του προέδρου και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ», υποστηρίζει ο υπουργός Εργασίας. Υπενθυμίζει δε, ότι στο ΑΚΑΓΕ έχουν συσταθεί και λειτουργούν, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, 2 ειδικοί λογαριασμοί, ο λογαριασμός Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ο οποίος καλύπτει ήδη από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2014 τα ελλείμματα των κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ο λογαριασμός Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος καλύπτει από 01.09.2011 έως 31.12.2014 τα ελλείμματα των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.