ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση 500 εκατ. για την Εθνική Ασφαλιστική

Με το ποσό των 500 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά την απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να καλύψει την αύξηση ικανοποιώντας τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της εταιρείας, που προέκυψαν μετά τη συμμετοχή της στο PSI. Να σημειωθεί ότι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας, βασικού μετόχου της Εθνικής Ασφαλιστικής, προβλέπει την κάλυψη της αύξησης έως του ποσού των 650 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, η απόφαση του ομίλου να προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση της Ασφαλιστικής, ανεξάρτητα μάλιστα από την ανακεφαλαιοποίηση της ίδιας της τράπεζας, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η βασική μέτοχος στην αξία της θυγατρικής της και στις δυνατότητές της.

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας στην παρούσα φάση υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις που την οδηγούν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της και ταυτόχρονα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της και το ήδη ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της.

Εχοντας πρόσφατα διασφαλίσει σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους μέσω και της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας η οποία υπεγράφη σε συμφωνία με το ανθρώπινο δυναμικό της, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα που της δίνουν οι ενδοομιλικές συνέργειες η Εθνική Ασφαλιστική αποβλέπει σε:

-Ενίσχυση των εργασιών της με νέα προγράμματα που εξυπηρετούν πολλές καινούργιες ανάγκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από την ίδια τη συγκυρία.

-Οργανική κερδοφορία της εταιρείας.

-Ισχυροποίηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.

-Προετοιμασία στις συνθήκες που προβλέπει η οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ.

Σχολιάζοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δ. Δημόπουλος τόνισε ότι «η Εθνική Ασφαλιστική, leader της εγχώριας αγοράς, καλείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα συγκυρία να παίξει ρόλο εξυγιαντικό στο σύνολο της δοκιμαζόμενης ασφαλιστικής αγοράς, ο χάρτης της οποίας σύντομα θα είναι διαφορετικός».