ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις πόλεις θα δοθεί η μάχη της ανάπτυξης

«Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, χωρίς προκαταλήψεις, ο επιχειρηματικός κόσμος συσπειρώνεται για να επιδιώξει διαρθρωτικές αλλαγές, την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας, για να συνεισφέρουμε πραγματικά στις καλύτερες ημέρες που μας περιμένουν».

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα έδωσε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, από τη Θεσσαλονίκη -«την ελληνική πρωτεύουσα της ανεργίας», όπως είπε ο δήμαρχός της Γιάννης Μπουτάρης- όπου έγινε το Συμπόσιο με θέμα «Βιώσιμες πόλεις, δυναμική ανάπτυξης». Πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Δύο στόχοι

Τη σημαντικότητα του θέματος -της πρώτης αυτής ημερίδας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- υπογράμμισαν με την παρουσία και με την ενεργό συμμετοχή τους η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος και ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος έβαλε «στο τραπέζι δύο ιδέες, δύο περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες» που απαντούν και στους δύο στόχους της «βιώσιμης πόλης».

Ο ένας στόχος είναι οικονομικός. Και αναφέρεται στις ευκαιρίες που δημιουργεί στην επιχειρηματικότητα, στην επένδυση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και ο δεύτερος, είναι πολιτικός και αναφέρεται στον δημόσιο χώρο και, τελικά, στην ανάπτυξη μιας πιο ουσιαστικής κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης. Είναι οι δύο πρωτοβουλίες που αφορούν, η μία στην παρέμβαση στο Δάσος του Σέιχ Σου και η άλλη, στην ποιοτική αναβάθμιση του Θερμαϊκού Κόλπου. Τον ρόλο των επιχειρήσεων στη λύση των προβλημάτων και των εμποδίων που αντιστέκονται στη βιωσιμότητα των πόλεων, ανέδειξε μέσα από τη σύντομη ομιλία του ο κ. Βιδάλης, στην οποία και αναφερόμαστε.

«Οι επιχειρήσεις, όντως, έχουν τεχνογνωσία, έχουν έναν συστηματικό τρόπο εργασίας, στοχοθετούν και υλοποιούν στόχους.

Αλλά ακόμη πιο σημαντικό, είναι το ότι οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποί τους – όχι μόνο οι επιχειρηματίες αλλά όλος ο κόσμος που τις στελεχώνει και εργάζεται εκεί. Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας -κατά τη γνώμη μας σαν ΣΕΒ και σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- εξαρτάται από το αν, πράγματι, θα απελευθερωθεί από τα γραφειοκρατικά δεσμά και στρεβλώσεις, για να μπορέσει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο αναπτυξιακό μέλλον μας. Ελπίζουμε σε αυτό. Πιστεύουμε σε αυτό. Παλεύουμε για αυτό».

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (www.sevbcsd. org.gr) ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια για να αποτελέσει τον δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, προκειμένου να παίξουν τον ηγετικό ρόλο τους για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Εκτοτε, προσφέρει και το απαραίτητο πλαίσιο διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και κοινωνίας για τα κρίσιμα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκ των οποίων -τη στιγμή αυτή- η κρισιμότητα της βιωσιμότητας των πόλεων διεκδικεί ίσως την πρώτη προτεραιότητα. Αφού «στις πόλεις τού σήμερα και στις μεγαλουπόλεις τού αύριο θα κερδηθεί -ή θα χαθεί- η μάχη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Και σε αυτή τη μάχη συσπειρώνονται όλες οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, με τις επιχειρήσεις έτοιμες να συνεισφέρουν σε τεχνογνωσία, συστηματική οργάνωση και σε πολιτικό ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Η πόλη είναι η πραγματική πρόκληση για την ανθρωπότητα. Τόσο γιατί ο ρυθμός της αστικοποίησης αυξάνεται ραγδαία, όσο και γιατί λόγω γεωγραφίας και χωροταξίας, τα προβλήματα γίνονται πιο πιεστικά» τόνισε ο κ. Βιδάλης, και αναφέρθηκε στις πολλές αλλαγές που συντελούνται στην εποχή που ζούμε. Μιλώντας για την αύξηση του πληθυσμού είπε: «όταν γεννήθηκα το 1954, ο πληθυσμός της γης ήταν 2,7 δισ. Τώρα -το 2012- είναι 7,1 δισ.». Η αύξηση αυτή του πληθυσμού (2,6) πιέζει περισσότερο τις πόλεις, όπου 3 εκατ. άνθρωποι μετακομίζουν σε αυτές κάθε εβδομάδα.

Ρυθμός αστικοποίησης

Ο ρυθμός της αστικοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλός στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ε.Ε., η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις έχει ήδη προσεγγίσει το 75% και καταναλώνει το 70% της ενέργειάς της.

«Οι πόλεις για να είναι βιώσιμες πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές και να προσελκύσουν επενδύσεις. Να δημιουργούν θέσεις εργασίας και όχι να απομακρύνονται οι θέσεις εργασίας από τις πόλεις. Για τις οποιεσδήποτε παρενέργειες που επηρεάζουν πιθανότατα την περιβαλλοντική φροντίδα, πρέπει να βρίσκουμε έξυπνες αλλά και στιβαρές λύσεις, ώστε να κρατάμε τις θέσεις εργασίας και να θεραπεύουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Απαιτούνται συστηματικές λύσεις, στις οποίες θα πρέπει να συναινέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι» τόνισε ο κ. Βιδάλης και αναφέρθηκε στις κυβερνήσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις επιχειρήσεις, στις ΜΚΟ και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

«Ενας τέτοιος στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενου του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών του αστικού πληθυσμού, όχι μόνο σε αγαθά αλλά και σε απασχόληση».

Κοινός παρονομαστής οι υποδομές

Αν και οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες μπορεί να διαφοροποιούνται από πόλη σε πόλη, κοινός παρονομαστής όλων των περιπτώσεων είναι οι υποδομές «είτε πρόκειται για νέες, που πρέπει να αναπτυχθούν, είτε για παλαιότερες, που πρέπει να αναβαθμισθούν. Και εδώ, είναι καθοριστικός ο ρόλος των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων – κτίρια, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, νέες τεχνολογίες, έξυπνα και καινοτόμα συστήματα για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων».