ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση ενεργειακού κόστους ζητεί η βιομηχανία

Εντείνονται οι πιέσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους στην ενεργοβόρο βιομηχανία. Η ένωση που εκπροσωπεί τον κλάδο (ΕΒΙΚΕΝ) έθεσε θέμα σύνδεσης της τιμής του ρεύματος που καταναλώνει η βιομηχανία με τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ που είναι και η πιο φθηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος ο ΣΕΒ επισήμανε την ανάγκη εθνικής πολιτικής για την ενέργεια, ώστε να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και η παραγωγική βάση της χώρας που καταρρέει.