ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Απώλειες» εισοδήματος από τη δραματική μείωση στα επιτόκια καταθέσεων

Σημαντική είναι η απώλεια στους τόκους των καταθέσεων που αποκομίζει ένας καταθέτης, μετά τη δραματική μείωση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος.

Η ετήσια απώλεια για μια αποταμίευση της τάξης των 50.000 ευρώ, με βάση τα επιτόκια που ίσχυαν στις αρχές του χρόνου και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των επιτοκίων το 2014, υπολογίζεται στα 1.000 ευρώ. Τα επιτόκια του 4% ή και 5% σε ορισμένες περιπτώσεις, απέδιδαν τόκους 2.000 έως 2.500 ευρώ σε ετήσια βάση, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό πρόσθετο εισόδημα για μια κατάθεση 50.000 ευρώ. Η απόδοση των τόκων για το ίδιο ποσό μειώνεται πλέον στα 1.000 ευρώ ετησίως, καθώς με βάση όλες τις εκτιμήσεις, το μεσοσταθμικό επιτόκιο για τις προθεσμιακές καταθέσεις θα διαμορφωθεί το 2014 στο 2%.

Ηδη τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την εξέλιξη των εμπορικών επιτοκίων τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη υποχώρηση, που οδήγησε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων στο 2,83% από 2,97% τον Οκτώβριο και 4,73% τον Δεκέμβριο του 2012. Η αποκλιμάκωση φθάνει τις 190 μονάδες βάσης και σύμφωνα με τα στοιχεία από τις τράπεζες συνεχίστηκε και τον Δεκέμβριο του 2013, μετά και τη μείωση στο 0,25% του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρά τη ραγδαία αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών, τα ελληνικά επιτόκια καταθέσεων, συνεχίζουν να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, τα οποία στο τέλος Νοεμβρίου υποχώρησαν στο 1,60% από 1,72% στο τέλος Οκτωβρίου.

Σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα μέσα ευρωπαϊκά συνεχίζουν να διαμορφώνονται και τα επιτόκια των δανείων στη χώρα μας, παρά την πτωτική τάση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στα επιχειρηματικά δάνεια, το ύψος των οποίων κάνει απαγορευτικό τον δανεισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο στην επιχειρηματική πίστη για δάνεια έως 250.000 ευρώ με επιτόκιο κυμαινόμενο, μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,72%. Για μεγαλύτερα δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, το μέσο επιτόκιο μειώθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 5,86% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης στο 5,80%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, δηλαδή για δανεισμό μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,23%.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, παρουσίασε πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,75%. Αντίστοιχα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,66%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, παρουσίασε πτώση κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,32%.

Στην πτώση των επιτοκίων χορηγήσεων κυρίαρχο λόγο έχει η υποχώρηση των επιτοκίων στις καταθέσεις, που συμπιέζει το κόστος χρήματος για τις τράπεζες. Η ταχύτερη όμως αποκλιμάκωση των επιτοκίων στις καταθέσεις σε σχέση με αυτά των χορηγήσεων, αποτυπώνεται και στη διεύρυνση του μέσου επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο στο τέλος Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στο 3,69% από 2,91% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.