ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (15/1/14)

Η κρίση έπληξε και τον κλάδο των Third Party Logistics

Η οικονομική κρίση έπληξε και τον κλάδο των Third Party Logistics, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της σειράς μελετών Κλαδικές Στοχεύσεις.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της μελέτης κ. Αδάμ Ρεγκούζα, η αγορά των Third Party Logistics (3PL) υπολογίζεται σε 375 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 9,4% σε σχέση με το 2011, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται σε -7,8% την περίοδο 2009-2012, ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οδηγώντας ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου είτε στη διακοπή των εργασιών τους είτε στην υπαγωγή τους στο άρθρο 99. Η αποθήκευση και η διανομή αποτελούν τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 3PL και καλύπτουν το 90% περίπου των εν λόγω υπηρεσιών, με τον κλάδο τροφίμων – ποτών – καπνού για το 2012 να καταλαμβάνει το 40% περίπου των υπηρεσιών logistics.

Η εγχώρια αγορά των Third Party Logistics για το 2013 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 330 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 12% σε σχέση με το 2012.

Ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιοηχανία του Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 1,5%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011. Ο αντίστοιχος δείκτης κατά τον Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2013, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης 1,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 2,6%, έναντι αύξησης 5,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Απορρόφηση της Petrosys

Η εισηγμένη «Πετρόπουλος» θα απορροφήσει μέσω συγχώνευσης τη θυγατρική της κατά 100% Petrosys AΕΕ. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών υπέγραψαν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε χθεσινή της ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών αποφάσισαν η συγχώνευση να γίνει με απορρόφηση της Petrosys από την εταιρεία «Πετρόπουλος» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 69 έως και 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Στο ύψος των 397.000 ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη για τον όμιλο της εταιρείας «Πετρόπουλος» στο 9μηνο του 2013 έναντι ζημιών 2,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Εννέα ακόμα πρατήρια καυσίμων στο δίκτυο της Revoil

Συνολικά 9 νέα πρατήρια υγρών καυσίμων εντάχθηκαν στο δίκτυο της εισηγμένης Revoil στο ξεκίνημα του νέου οικονομικού έτους. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, η Revoil πρώτη πανελλαδικά ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 2008, στο πρόγραμμα συνεργασίας που διατηρεί από τις αρχές του 2005 με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της και τους ποσοτικούς ελέγχους. Οι ποσοτικοί έλεγχοι, στο σύνολο του δικτύου πρατηρίων με τα σήματα Revoil, διενεργούνται με την εγκεκριμένη μονάδα μέτρησης βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, με τη λήψη δείγματος από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης.

Στα πρατήρια οι οδηγοί προμηθεύονται τη νέα πλήρη σειρά καυσίμων xtra4 με βασικό χαρακτηριστικό την οικονομία έως 4% στην κατανάλωση καυσίμου, ενώ τα ειδικά χαρακτηριστικά τoυς προσφέρουν αύξηση της απόδοσης, σωστή λειτουργία του κινητήρα και προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ολες οι διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής λιπαντικών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000.

Εκταμιεύθηκε το ομολογιακό δάνειο της FG Europe

Η FG Europe αποτελεί τη δεύτερη εισηγμένη μετά την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος που εκταμίευσε στις αρχές του 2014 τα έσοδα του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65 εκατ. ευρώ. Το δάνειο καλύφθηκε από τις εξής τράπεζες: Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Γενική Τράπεζα. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου, και η κάλυψη των αναγκών της εισηγμένης σε κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 10 συνολικά εξαμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού 5.050.500 ευρώ και η δέκατη 19.545.500. Το επιτόκιο του δανείου συμφωνήθηκε σε euribor πλέον περιθωρίου 5,5%. Το περιθώριο με βάση τους ισχύοντες δείκτες, κυμαίνεται από 4%-6%.