ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διψήφιες αποδόσεις προσέφεραν τα εγχώρια αμοιβαία κεφάλαια το 2013

dipsifies-apodoseis-proseferan-ta-egchoria-amoivaia-kefalaia-to-2013-2001118

Στα 11,34 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων στη λήξη του 2013 έναντι 10,97 δισ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου και 9,4 δισ. ευρώ στη λήξη του 2012, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία εμφάνισαν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια Ελλάδας με 39,8% και ακολούθησαν τα μετοχικά Ελλάδος με 32,46% και τα μεικτά με απόδοση 22,8%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των μετοχικών α/κ Ελλάδας τα 29 από τα 37 Α/Κ υπεραπέδωσαν σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 28,06%, με αποδόσεις από 28,3% έως 46,5%.
Στο τέλος του 2013, η ελληνική αγορά απέκτησε την πρώτη εισηγμένη ΑΕΔΑΚ, αφού ολοκληρώθηκε η μετατροπή της εισηγμένης εταιρείας Alpha Trust από ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) σε ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Η νέα εταιρεία που προήλθε από τη συγχώνευσή της Alpha Trust ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων απορρόφησε στη συνέχεια την Alpha Trust ΑΕΔΑΚ και κατόπιν ανέλαβε την διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων της.

Οπως τονίζεται στη χθεσινή ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2013, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των μετοχικών Α/Κ (26% επί του συνόλου), των ομολογιακών (20% επί του συνόλου) των μικτών (19% επί του συνόλου) και των Α/Κ χρηματαγοράς (15% επί του συνόλου), υπογραμμίζει η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Οι δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έκλεισαν το 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό discount -31,7%, συνολικό ενεργητικό 28,4 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 8%. Για τις 4 εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι στις 31.12.2013 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα 1,286 δισ. ευρώ σε μικρή μείωση, 4%, από τις 31.12.2012. Τέλος, στον τομέα του Asset Management, κατά το 2013 η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών απέκτησε 2 νέες ΑΕΠΕΥ μέλη, τη Lolcus investments και την ΕΔΕΚΤ asset management.

Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών και των 13 ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού, σημείωσε αύξηση, σε μεγάλο βαθμό προερχόμενη από τη προσθήκη των 2 νέων μελών και διαμορφώθηκε σε 3,776 δισ. ευρώ έναντι 2,089 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.