ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Ο βασικός μέτοχος θα δώσει λύση για την τιμή προμήθειας της Αλουμίνιον Α.Ε.

dei-o-vasikos-metochos-tha-dosei-lysi-gia-tin-timi-promitheias-tis-aloyminion-a-e-2001426

Μεγάλη απόσταση εξακολουθεί να χωρίζει ΔΕΗ και «Αλουμίνιον» για το θέμα της τιμής προμήθειας της μεταλλευτικής βιομηχανίας, θέμα που τελικά η ΔΕΗ επέλεξε να το μεταθέσει στον βασικό μέτοχο. Στο πλαίσιο αυτό έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων για τις 31 Ιανουαρίου 2014, όπως προκύπτει από μια εκτενή αναφορά στο μακρύ ιστορικό της διαμάχης που χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2006 που έληξε η σύμβαση με την ΠΕΣΙΝΕ. Και η ΔΕΗ ανάρτησε προς ενημέρωση των μετόχων, ότι η απόκλιση για την τιμή είναι μεγάλη. Το «Αλουμίνιον» προτείνει τιμή διαιτησίας στα 40,7 ευρώ η μεγαβατώρα συν κόστος CO2 (ρύποι) και η ΔΕΗ αντιπροτείνει τιμή βάσης στα 59,15 ευρώ η μεγαβατώρα μείον την έκπτωση 5% που προσφέρει στους μεγάλους πελάτες της, δηλαδή τελική τιμή στα 56,18 ευρώ η μεγαβατώρα.

To «Αλουμίνιον», σύμφωνα πάντα με τα όσα παραθέτει η ΔΕΗ, ζητάει η διάρκεια της σύμβασης να είναι μακροχρόνια, έως την 31.12.2025. Κατάρτιση εξατομικευμένης τιμολογιακής πρότασης, ανταποκρινόμενη στα χαρακτηριστικά του «Αλουμινίου» και τιμή 40,7 ευρώ/MWh (τιμή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1/2013 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων), στην οποία συμφωνεί να προστεθεί και το κόστος του CO2. Για την υλοποίηση των πιο πάνω, με τη συνδρομή του οίκου Συμβούλων PricewaterhouseCoopers Business Solutions (PwC), διαμορφώθηκε η νέα εξατομικευμένη πρόταση τιμολογίου μονοζωνικής χρέωσης. Η εν λόγω πρόταση οδηγεί για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου (Ενέργεια+Ισχύς+ CO2) σε τιμή 59,14 ευρώ/MWh. Μετά την έκπτωση όγκου, που προσφέρεται σε όλους τους μεγάλους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. και η οποία για τις ετήσιες καταναλώσεις της Αλουμίνιον Α.Ε. ανέρχεται σε 5%, η τιμή διαμορφώνεται σε 56,18 ευρώ/MWh. Η πρόταση της ΔΕΗ αφορά μόνο το έτος 2014.

Η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι έχει χαρακτηρίσει την απόφαση της διαιτησίας ζημιογόνο για την επιχείρηση, αφού η τιμή που ορίζει είναι κάτω του κόστους και ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να την προσβάλει.

Ενημερώνει, τέλος, για όλες τις ενέργειες του Δ.Σ. σε αυτή την κατεύθυνση:

1. Στις 6.11.2013 αποφασίστηκε η καταγγελία της σχέσης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Αλουμίνιον Α.Ε. για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου της Αλουμίνιον Α.Ε. στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας και η παύση εκπροσώπησης των καταχωρημένων μετρητών των εγκαταστάσεων στη Βοιωτία με ισχύ από τη 18η Νοεμβρίου 2013.

2. Η Αλουμίνιον Α.Ε. απέστειλε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 εξώδικες δηλώσεις προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ζητώντας την ανάκληση της υπόψη απόφασης.

3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έστειλε στις 13.11.2013 επιστολή στη ΔΕΗ, διατυπώνοντας την άποψη ότι η προθεσμία που θα απαιτείτο να τεθεί για την εκτέλεση της εντολής της ΔΕΗ για άρση εκπροσώπησης θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών από τη λήψη της καταγγελίας και θέτοντας το ερώτημα προς τη ΔΕΗ, αν εμμένει στην ισχύ της καταγγελίας και την άρση εκπροσώπησης τη 18.11.2013.

4. Σε συνέχεια αυτού, στις 14.11.2013, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημέρωσε την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ότι εμμένει στη δήλωσή της για παύση εκπροσώπησης της Αλουμίνιον Α.Ε. και

Η εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε. ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να προχωρήσει στην υλοποίησή της σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31.12.2013. Παράλληλα, και δεδομένου ότι η υπόψη Διαιτητική Απόφαση ουδέν αποτέλεσμα παρήγαγε πέραν της 31.12.2013, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου, η έναρξη διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε., εφόσον αυτή επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε. από 1.1.2014 και εφεξής, κατ’ αρχήν με βάση τα επτά νέα τιμολόγια που προσφέρει η ΔΕΗ προς τους πελάτες Υψηλής Τάσης από 1.11.2013.

Σε υλοποίηση των παραπάνω απεστάλη σχετική τιμολογιακή πρόταση προς την Αλουμίνιον Α.Ε. στις 18.11.2013, ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

5. Η νέα αυτή πρόταση υποβλήθηκε στην Αλουμίνιον Α.Ε. στις 13.12.2013, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει εκ μέρους της απάντηση.