ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερδιπλασιασμός κερδών για την Τράπεζα της Ελλάδος

yperdiplasiasmos-kerdon-gia-tin-trapeza-tis-ellados-2002155

Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος το 2013. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΤτΕ στο τέλος Δεκεμβρίου τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 831,1 εκατ. ευρώ έναντι 318,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2012. Σημειώνεται ότι από την παραπάνω κερδοφορία της τράπεζας ποσό 817,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα που αποκόμισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίμων καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος.

Το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ και είναι αμετάβλητο σε σχέση με τη χρήση του 2012.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2.888,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-49,3%). Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2012. Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ (-30,8%).

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 10,1% και διαμορφώθηκαν σε 300,4 εκατ. ευρώ. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ (-7,7%). Συνεχίζοντας την προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών της μείωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα λειτουργικά της έξοδα. Το σύνολο της μείωσης την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ (-31,6%).

Στη μείωση αυτή συνέβαλε σημαντικά ο περιορισμός των δαπανών προσωπικού κατά 60,3 εκατ. ευρώ (-29,1%). Οι μειώσεις των λειτουργικών εξόδων πραγματοποιήθηκαν παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της τράπεζας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, εργασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κ.λπ.), για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας.

Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2013 κατά 468,8 εκατ. ευρώ.