ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Εξαγορά της Alpha Software Solutions

entersoft-exagora-tis-alpha-software-solutions-2002682

Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας Alpha Software Solutions προχώρησε η εταιρεία Entersoft ΑΕ, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του ΔΣ της εταιρείας στις 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 406.000 ευρώ.

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπερνούσαν τα 140.000 ευρώ στις 30/11/2013. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας υπερδωδεκάμηνης χρήσης με λήξη την 31/12/2014, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ με κέρδη προ φόρων άνω των 100.000 ευρώ.

Η Alpha Software Solutions δραστηριοποιείται στην πώληση συστημάτων λογισμικού και υπηρεσιών για επιχειρήσεις και αποτελούσε μεταπωλητή προϊόντων της Entersoft με έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα.

Η Entersoft ΑΕ είναι εταιρεία πληροφορικής, εξειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.