ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη μεγεθών για ElvalHalcor το α΄ 6μηνο

kampsi-megethon-gia-elvalhalcor-to-a-6mino-561083509

Ανθεκτικότητα στην πανδημική κρίση επέδειξε η ελληνική βιομηχανία χαλκού και αλουμινίου ElvalHalcor, η οποία εμφάνισε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, περιορισμένη μείωση των όγκων πωλήσεων και του κύκλου εργασιών κατά 5,8% και 7,6% αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη κατά 7,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 998,8 εκατ. ευρώ έναντι άνω του 1 δισ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου. Κατ’ επέκταση, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor –απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία– ανήλθαν σε 66,1 εκατ. ευρώ έναντι 78,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημίες μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 12,7 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιάς 8,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μεικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 76 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2019. Οπως και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Βελτίωση κατά 6,9% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2020, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, με τα κέρδη μετά από φόρους, επηρεαζόμενα και από τις αποσβέσεις λόγω έναρξης αποσβέσεων των περιφερειακών έργων, να διαμορφώνονται τελικά σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στον κλάδο αλουμινίου, κατά τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, που θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Με την εν λόγω επένδυση, η βιομηχανία διαθέτει πλέον τη δεύτερη, από πλευράς δυναμικότητας όγκου παραγωγής, μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη, έχοντας τη δυνατότητα, με συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Συνολικά, στο αλουμίνιο, η εταιρεία προχώρησε, κατά το πρώτο εξάμηνο, σε νέες επενδύσεις ύψους 51,5 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο χαλκού, οι αντίστοιχες επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 9 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου η βιομηχανία να διασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής, επένδυσε ποσό της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.