ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκλαβενίτης: Αύξηση του τζίρου στα 3,2 δισ. ευρώ – Βελτιωμένα τα καθαρά αποτελέσματα

Σκλαβενίτης: Αύξηση του τζίρου στα 3,2 δισ. ευρώ – Βελτιωμένα τα καθαρά αποτελέσματα

Άκρως θετικά αποδεικνύονται τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σκλαβενίτη για το οικονομικό έτος 2019, κατά τη διάρκεια του οποίου συντελέστηκε η ανακαίνιση των καταστημάτων «Μαρινόπουλου-Carrefοur».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,01 δισεκατομμυρίων ευρώ  το 2018. Σε επίπεδο εταιρείας δε, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Την ίδια ώρα, σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 82,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά την εταιρεία, τα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν σε 151,2 εκατομμύρια ευρώ από 13,3 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, το 2019 αποδείχθηκε κερδοφόρο, με τον Όμιλο να αποκομίζει κέρδη 4,1 εκατομμυρίων ευρώ έναντι προ φόρων ζημιών 60,2 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι. Μετά από φόρους, τα αποτελέσματα ήταν και πάλι βελτιωμένα, καθώς διαμορφώθηκαν σε ζημιές 10,3 εκατομμυρίων ευρώ από ζημιές 48,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2019.

Συμπεριλαμβανομένου και του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΠ 16, το οποίο αφορά τις μισθώσεις ακινήτων και το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν σε κέρδη 174,4 εκατομμύρια ευρώ, με το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους να βελτιώνεται σε ζημιές μόλις 18,7 εκατομμυρίων ευρώ.