ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδών κόντρα στην πανδημία

titan-ayxisi-kerdon-kontra-stin-pandimia-561154744

H ανάκαμψη των πωλήσεων σε βασικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Νοτιανατολική Ευρώπη, έδωσαν ώθηση στην κερδοφορία του ομίλου ΤΙΤΑΝ, καταγράφοντας ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) της ΤΙΤΑΝ ανήλθαν στα 229,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 10,1% σε σύγκριση με τη κερδοφορία, ύψους 208,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019. Στην αύξηση των λειτουργικών κερδών συνέβαλαν οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας, η συγκράτηση των δαπανών και η σταθερότητα των τιμών.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η ΤΙΤΑΝ εμφάνισε ύψους 58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,1% σε σύγκριση με την κερδοφορία 45,2 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,1%. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε σταθερός, στο 1,202 δισ. ευρώ. 

To εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξαίρεση η αγορά της Αιγύπτου, όπου τα αποτέλεσματα ήταν δυσμενή εξαιτίας των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά.

Μικρότερο το «αποτύπωπα» του κορωνοϊού

Οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στον Όμιλο ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα επανήλθε σύντομα μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα φθάνοντας τα 27,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 41,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών (60,4 εκατ. ευρώ έναντι 75,5 εκατ. ευρώ το 2019) και τη συγκράτηση των κεφαλαίων κίνησης. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 766 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος κατά 74 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2019 και χαμηλότερος κατά 125 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Ισχυρές επιδόσεις στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη μετά τη χαλάρωση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων τον Μάιο. Η ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του έτους, στηριζόμενη σε μια ευρεία σειρά έργων μικρότερης κλίμακας, που αφορούν τόσο σε έργα υποδομής, όσο και σε εμπορικά/βιομηχανικά κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας και εκτός των αστικών κέντρων. Μεγάλα έργα υποδομής ξεκίνησαν, βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα στάδια υλοποίησής τους, ενώ κατακυρώθηκε πλέον και η ανάθεση της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε επίσης θετική δυναμική. Οι εξαγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της απόφασης του Ομίλου για μείωση των λιγότερο επικερδών εξαγωγών, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης θεώρησης των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς, η κερδοφορία ενισχύθηκε και από τις χαμηλότερες τιμές θερμικής ενέργειας. Η συνεχιζόμενη πρόοδος στην αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια της ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα συνέβαλε στη μείωση των δαπανών αλλά και του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 177,9 εκατ, ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 16,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,9%.

Ανατολική Μεσόγειος

Παρά τις έντονες μακροοικονομικές προκλήσεις, η αγορά της Τουρκίας κατέγραψε μεγάλη άνοδο, ωθούμενη από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο που στηρίχθηκε από κρατικές πρωτοβουλίες και ευνοϊκά στεγαστικά προγράμματα. Τον Ιούνιο οι πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα και ο αριθμός των διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών μειώθηκε σημαντικά, έτσι ώστε να αναμένεται η συνέχιση της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας. Παρά τα θετικά αποτελέσματα του Ομίλου, η έντονη διολίσθηση της τουρκικής λίρας επηρεάζει δυσμενώς τα αποτελέσματα σε ευρώ. Η Adocim, θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, ευνοήθηκε από την άνοδο της εγχώριας ζήτησης η οποία, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι συνθήκες στην αγορά της Αιγύπτου εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Η αγορά δοκιμάζεται από την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και το 2020 η ζήτηση σημείωσε πτώση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η εγχώρια κατανάλωση κατά το διάστημα των εννέα μηνών συρρικνώθηκε κατά περίπου 7%. Ο κυριότερος λόγος για αυτή την πτώση ήταν η εξάμηνη αναστολή των αδειών στον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο η οποία έχει εν μέρει αρθεί από τον Οκτώβριο. Έκτοτε η ζήτηση έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Οι τιμές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω του μειωμένου συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων όλων των παραγωγών στην αγορά. Κατά τους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα 113,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είχαν αρνητικό πρόσημο στα 1,1 εκατ, ευρώ, αποτυπώνοντας τις δυσμενείς συνθήκες στην Αίγυπτο.