ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκκληση ΣΕΤΕ για νέα εργαλεία στήριξης του τουρισμού

Έκκληση ΣΕΤΕ για νέα εργαλεία στήριξης του τουρισμού

Έκκληση προς την κυβέρνηση να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διασφαλισθεί η επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων με το πέρας της πανδημίας απευθύνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων(ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος. Δεδομένου ότι ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί σφόδρα από την πανδημία, οι τουριστικές επιχειρήσεις από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα συνεχίζουν να αυξάνουν τις ήδη τεράστιες ζημιές τους, αναφέρει ο κ. Ρέτσος σε επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, είναι ζωτικής σημασίας η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου και η εξασφάλιση της αναγκαίας για την επιβίωσή τους ρευστότητας.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε έως τις 30 Ιουνίου 2021 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού – COVID-19.

Παράλληλα με την ανωτέρω παράταση, εισήχθη και ένα νέο μέτρο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας, αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30%. Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά την κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και μπορεί να έχει τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης, της εγγύησης και του δανείου.

Στόχος της ανωτέρω πρωτοβουλίας είναι η πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου των επιχειρήσεων, η διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και η παροχή σε αυτές ενός ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους», αναφέρει η επιστολή.

Ο κ Ρέτσος υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι «ο τουριστικός τομέας έχει πληγεί σφοδρά από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού – COVID-19. Οι τουριστικές επιχειρήσεις από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να αυξάνουν τις ήδη τεράστιες ζημιές τους. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των διαφαινόμενων εξαιρετικών προοπτικών του τουρισμού τα τέλη του 2019, σχεδίασαν και ξεκίνησαν υλοποίηση επενδύσεων μέσα στο 2020, που ολοκληρώθηκαν εν μέσω πανδημίας, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας για τον τομέα μας οι επιχειρήσεις μας να στηριχθούν οικονομικά και να μπορέσει να εξασφαλισθεί η όλως απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας τους ρευστότητα.

Με βάση τα παραπάνω είναι απαραίτητο η χώρα μας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχονται από την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Τόσο ως προς την αύξηση του ορίου σε 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, αρχής γενομένης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 που ήδη έχει εξαγγελθεί, όσο και τον σχεδιασμό νέων εργαλείων, τα οποία, με τη μορφή ακόμα και της άμεσης επιχορήγησης, θα δώσουν τις αναγκαίες ανάσες στις επιχειρήσεις μας για να παραμείνουν ζωντανές την επόμενη ημέρα και να είναι σε θέση να συνεχίσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».