ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πήραν μπρος οι μηχανές στην ελληνική βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Πήραν μπρος οι μηχανές στην ελληνική βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Στη σκιά της πανδημίας και η ελληνική βιομηχανία, με τον τζίρο να κάνει βουτιά 10,7% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Σε σύγκριση όμως με τον Αύγουστο, ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 παρουσίασε αύξηση 18,0%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η αύξηση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 18,0% τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 Αύξηση κατά 33,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 Αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 Αύξηση κατά 21,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 10,9%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η μείωση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 10,7% τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας 
 Μείωση κατά 1,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη
μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
 Μείωση κατά 10,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι
μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, βιομηχανίας δέρματος και
δερμάτινων ειδών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 Μείωση κατά 9,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς .
 Μείωση κατά 13,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.