ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Η Davidson Kempner προτιμητέος επενδυτής για το Galaxy

Alpha Bank: Η Davidson Kempner προτιμητέος επενδυτής για το Galaxy

Την Davidson Kempner European Partners LLP ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank για τη Συναλλαγή Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και την πώληση έως 100% των μετοχών της CEPAL Hellas FInancial Services ΜΑΕ Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («Συναλλαγή Galaxy»). 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Galaxy έως το τέλος του έτους και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της επί της συγκεκριμένης συναλλαγής.