ΔΕΗ: Άντλησε 150 εκατ. ευρώ από τιτλοποιήσεις απαιτήσεων

ΔΕΗ: Άντλησε 150 εκατ. ευρώ από τιτλοποιήσεις απαιτήσεων

34" χρόνος ανάγνωσης

Στην αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, προχώρησε η ΔΕΗ στις 24 Νοεβρίου, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC.

Διαχειριστής (Servicer) στην συναλλαγή είναι η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία έχει αναθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στην Qualco Α.Ε. (Sub-Servicer).

Η χρηματοδότηση καλύπτεται από απαιτήσεις έως 60 ημέρες. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι ανακυκλούμενη (revolving) επιτρέποντας στη ΔΕΗ μελλοντικές εκταμιεύσεις και έχει διάρκεια 3 έτη.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την υπογραφή των συμβατικών κειμένων και το κλείσιμο της συναλλαγής τιτλοποίησης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.