ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οδηγός εφαρμογής GDPR

Οδηγός εφαρμογής GDPR

Το έργο «Οδηγός εφαρμογής GDPR» της Νόπης Τιντζογλίδου περιλαμβάνει 315 πρακτικά ζητήματα με απαντήσεις σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης Ομίλων, μεγάλων εταιρειών, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια δικηγόρων, Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στελεχών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την συμμόρφωση εταιρειών με τον GDPR.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρακτικά θέματα συμμόρφωσης δικηγορικών γραφείων, ζητήματα προσωπικών δεδομένων εν μέσω κορωνοϊού, καθώς και υποδείγματα συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων δικηγορικών γραφείων.