ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κύκλος εργασιών 273 εκατ. ευρώ το 2020 για «Γερμανό»

Κύκλος εργασιών 273 εκατ. ευρώ το 2020 για «Γερμανό»

Προσαρμοστικότητα στην κρίση της πανδημίας εμφάνισαν κατά τη χρήση του 2020 τα μεγέθη της «Γερμανός», που παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Από τις αρχές της φετινής χρονιάς, στην εταιρεία ανήκει το δίκτυο καταστημάτων Cosmote, ύστερα από την ολοκλήρωση, πέρυσι, της απόσχισης του κλάδου καταστημάτων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του ομίλου ΟΤΕ.

Στελέχη της εταιρείας χαρακτηρίζουν το 2020 χρονιά προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, με τη «Γερμανός» να εμφανίζει κύκλο εργασιών 273 εκατ. ευρώ, που έχει υποχωρήσει κατά 10%, συγκριτικά με το 2019, δεδομένου ότι τα καταστήματα, αν και παρέμειναν ανοικτά, εν μέσω των αλλεπάλληλων «απαγορευτικών», περιορίζονταν στην εξυπηρέτηση των βασικών τηλεπικοινωνιακών αναγκών των πελατών.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Cosmote εμφάνισε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, από 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ κατέγραψε ζημίες προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 3,7 εκατ. ευρώ (από κέρδη 11,2 εκατ. ευρώ). Αυτές οφείλονται κυρίως στη ζημία απομείωσης, η οποία αναγνωρίστηκε το 2020 στην αξία κτιρίου της, το οποίο έπαψε να χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές ανάγκες της.

Οπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του 2020, κατά τις πρώτες εβδομάδες του lockdown η εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 460% στις τηλεοράσεις, ποσοστό που ανήλθε στο 106% και 285% για τις κατηγορίες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gaming) και των φορητών υπολογιστών, αντίστοιχα.

Στα φυσικά καταστήματα του δικτύου «Γερμανός» –από τα οποία ορισμένα αναβαθμίστηκαν– το 2020 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 14 εκατομμύρια συναλλαγές, που είναι μειωμένες κατά 23% σε σχέση με το 2019. Οι εισπράξεις λογαριασμών και οι αποδείξεις μειώθηκαν κατά 19% και κατά 28%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το 2020, έναντι του 2019, οι συναλλαγές, μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 169%, σε 104,8 χιλ., ενώ τα συνδεδεμένα με αυτές έσοδα αυξήθηκαν κατά 260% σε σχέση με το 2019.

Οι συνδέσεις κινητής υποχώρησαν κατά 25%, σε σχέση με το 2019, λόγω της πανδημίας, οι εταιρικές συνδέσεις, εντός των καταστημάτων, μειώθηκαν κατά 7%, με την πτώση στις οικιακές συνδέσεις να είναι μεγαλύτερη και να διαμορφώνεται στο 27%.