ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία συνεργασίας υπουργείου Τουρισμού και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Ο κ. Μίχαλος, παρέδωσε στην κ. Κεφαλογιάννη υπόμνημα με τις
προτάσεις της ΚΕΕ, για την καλύτερη απόδοση του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος και τη μεγαλύτερη διασπορά των ωφελημάτων του
στην κοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα η ΚΕΕ ζητεί:

– Τον καθορισμό του ελάχιστου μεγέθους και της ελάχιστης απόστασης
των ξενοδοχείων all inclusive από τους οικισμούς και τις
οργανωμένες αγορές.

– Την ενδυνάμωση της Τουριστικής Αστυνομίας για την εντατικοποίηση
των ελέγχων νομιμότητας σε όλο το φάσμα των τουριστικών
επιχειρήσεων.

– Την απορρόφηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος από τα
κατά τόπους Επιμελητήρια και την ΚΕΕ.

– Τη διαμόρφωση προγράμματος τουριστικής προβολής για όλες τις
περιοχές τη χώρας και όχι μόνο για τους γνωστούς επιλεγμένους
καλοκαιρινούς προορισμούς.

– Τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού
και της ΚΕΕ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, μέσω κοινής επιτροπής και
τακτικών συναντήσεων.

– Τη συμμετοχή του προέδρου της ΚΕΕ στο ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού.


kathimerini.gr