ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρι-Κρι: Στα 18,75 εκ. ευρώ η ζημιά από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο των Σερρών

Στο ποσό των 18,75 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται, βάσει της αρχικής
εκτίμησης, το ύψος της ζημιάς στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών
της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ στις Σέρρες στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά
στις 24/12/2013, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθ’ ότι οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις
και το περιεχόμενο τους ήταν επαρκώς ασφαλισμένα, δεν αναμένεται να
προκύψει επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης. Ο χρονικός
ορίζοντας της είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια, στην παρούσα φάση. Σε κάθε περίπτωση,
αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Για την αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας
γαλακτοκομικών, έχει καταρτιστεί ήδη επιχειρησιακό σχέδιο άμεσης
ανοικοδόμησης νέου εργοστασίου στον ίδιο χώρο. Με το νέο
εργοστάσιο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας
γαλακτοκομικών αναμένεται εντός του 2014. Για τη χρηματοδότηση της
νέας επένδυσης θα χρησιμοποιηθούν καταρχήν τα υφιστάμενα ταμειακά
διαθέσιμα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τις
ασφαλιστικές εταιρείες για την είσπραξη μέρους της αποζημίωσης ως
προκαταβολής και με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την εξασφάλιση
νέων γραμμών χρηματοδότησης.

Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της, η εταιρεία έχει ήδη
προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών για την παραγωγή σχεδόν του συνόλου
των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων της σε ελληνικές παραγωγικές
μονάδες τρίτων. Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική εμφάνιση αδυναμίας
της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων της και της εξυπηρέτησης των
παραγγελιών των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επανέρχεται στο ταμπλό η μετοχή της εταιρείας

Μετά την ανακοίνωση της εταιρείας, το Χρηματιστήριο της Αθήνας
αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της,
από σήμερα Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014, ενώ από την ίδια ημερομηνία οι
μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.


kathimerini.gr