ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χορήγηση εγγυήσεων από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ζητάνε οι αμπελουργοί της χώρας

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης εγγυήσεων από το Ταμείο
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για να μπορούν οι αμπελουργοί να
αξιοποιήσουν προγράμματα αναδιάρθρωσης του αμπελώνα τους, ζητάει η
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Η ένταξη των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών στο
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης -όπως αναφέρει- απαιτεί με βάση τον σχετικό
κανονισμό την έκδοση εγγυητικής επιστολής, προκειμένου οι
αμπελουργοί να λάβουν προκαταβολή και να προβούν στις αναγκαίες
δαπάνες για αναδιάρθρωση.

«Η πλειονότητα των αμπελουργών» σημειώνει, «που δεν έχουν
καταθέσεις να δεσμεύσουν για την έκδοση εγγυητικής επιστολής,
τίθενται αναγκαστικά εκτός αναδιάρθρωσης, γεγονός που επιτείνει την
ανισότητα και αποκλίνει από τους στόχους των προγραμμάτων».
Σημειώνεται δε, ότι στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για τον
αμπελοοινικό τομέα (2014-2018) που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προβλέπεται κατ’ έτος για το μέτρο «Αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελώνων» προϋπολογισμός δέκα εκατ. ευρώ, προκειμένου οι
αμπελουργοί της χώρας να προσαρμόσουν τις ποικιλίες, τις
καλλιεργητικές πρακτικές και τις τεχνικές διαχείρισης της
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να προσφέρουν προϊόντα
ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.