ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος γενικός διευθυντής στο ΣΕΤΕ ο Αλ. Λαμνίδης

Την ανάθεση άσκησης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο
του Συνδέσμου στον Αλέξανδρο Λαμνίδη, ο οποίος διατηρεί ταυτόχρονα
και τη γενική διεύθυνση του νεοσύστατου Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ
(ΙΝΣΕΤΕ).

Η διττή θέση θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και
συντονισμό του συνόλου της λειτουργίας του ΣΕΤΕ και των
υποστηρικτικών της εργαλείων, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του
Συνδέσμου.

Ο κ. Λαμνίδης αντικαθιστά τον Γιώργο Δρακόπουλο, ο οποίος
ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΕΤΕ, ύστερα από 20 χρόνια
προσφοράς.