ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank Properties: Διευκρινίσεις για την απόκτηση 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου θα
προβεί στην κατάρτιση και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με τη συναλλαγή για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου των 14
ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ και την επανεκμίσθωσή τους στο Ελληνικό
Δημόσιο.

Σημειώνεται επίσης, ότι το ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωσε την εταιρεία ότι θα
ασκήσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου αίτηση ανάκλησης κατά της
πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κωλύεται η υπογραφή
των συμβάσεων πώλησης και επανεκμίσθωσης των 14 ακινήτων. Την
αίτηση αυτή η Eurobank Properties προτίθεται να υποστηρίξει μέσω
άσκησης παρέμβασης υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ ως είθισται.

Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η συναλλαγή θα προχωρήσει κανονικά στην τελική υλοποίησή
της όπως αυτή περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Σε περίπτωση απόρριψης της προαναφερόμενης αίτησης ανάκλησης και
κατά συνέπεια διατήρησης της ισχύος της αρχικής πράξης, η ανωτέρω
περιγραφόμενη συναλλαγή δεν θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί, με
συνέπεια το ποσό των 145,81 εκατ. ευρώ να αποδεσμευτεί.

Η εταιρεία θα απολέσει τα προβλεπόμενα ετήσια μισθώματα ύψους 14,06
εκατ. ευρώ, καθώς και όλα τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα έξοδα,
ωστόσο θα εξοικονομήσει τα έξοδα που θα κατέβαλε για τη συντήρηση
μεγάλης κλίμακας των 14 ακινήτων. Το ποσό των 145,81 εκατ. ευρώ της
δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των 14 ακινήτων θα
κατευθυνθεί σε μελλοντικές επενδύσεις, αναφέρει η Eurobank
Properties.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ