ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα: Επάνοδος της αισιοδοξίας μεταξύ των CEO, το δ’ τρίμηνο του 2013

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιστροφή του δείκτη σε ανοδική
τροχιά εκφράζει την επάνοδο στις θετικές προσδοκίες, δείχνοντας
παράλληλα ότι η επιβράδυνση που σημειώθηκε το προηγούμενο τρίμηνο
ήταν παροδική και πως οι ηγέτες των επιχειρήσεων συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει βελτίωση του
οικονομικού κλίματος έναντι του προηγούμενου τριμήνου σε όλα τα
μεγέθη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO
Current status Index) βελτιώθηκε στις 124 μονάδες, ενώ ο δείκτης
προσδοκιών αυξήθηκε στις 155 μονάδες.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας
σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 195 μονάδες έναντι 193
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι
βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας έναντι του περασμένου
έτους διαμορφώθηκε σε 32%, ενώ παράλληλα αυξήθηκε σε 40% (έναντι
32% το προηγούμενο τρίμηνο) το μερίδιο των CEOs που πιστεύουν ότι η
χώρα παρέμεινε στην ίδια κατάσταση.

Ένας στους δύο CEOs εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα
είναι καλύτερη το επόμενο έτος. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο στις 205
μονάδες έναντι 200 το προηγούμενο τρίμηνο. Περισσότερο αισιόδοξοι
έναντι των λοιπών μεγεθών εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων, το 65% των οποίων θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση
της χώρας θα βελτιωθεί το επόμενο έτος.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον
οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις επανήλθε στα επίπεδα του
2ου τριμήνου του 2013 καθώς διαμορφώθηκε στις 134 μονάδες. Το
ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου
τους είναι καλύτερη έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε σε 18%
(έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο). Οι CEOs των υπηρεσιών
διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους τομείς, εκφράζοντας σε ποσοστό
22% (έναντι 9% στη βιομηχανία και 20% στο εμπόριο) την πεποίθησή
τους ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε
σχέση με ένα έτος πριν. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική
κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε νέα επιβράδυνση στις
166 μονάδες. Οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζονται ωστόσο πιο αισιόδοξοι έναντι
των λοιπών κλάδων και μεγεθών.

Το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs σχετικά με την
τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, οδήγησε τον δείκτη
στις 106 μονάδες. Ένας στους δύο CEOs δηλώνει ότι η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της εταιρίας του είναι καλύτερη σε σχέση με
ένα έτος πριν. Βελτίωση καταγράφεται στον δείκτη προσδοκιών των
CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας τους το επόμενο
έτος. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 149 μονάδες. Το 62% των CEOs
θεωρούν ότι η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν θα
είναι καλύτερη από την τρέχουσα, ποσοστό που αυξάνεται στο 73% για
τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 107 μονάδες έναντι 96 το
προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους τέσσερις CEOs δήλωσε ότι η τρέχουσα
επενδυτική δαπάνη της επιχείρησης που διοικεί ήταν υψηλότερη σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που αυξάνεται σε 29% για τη
βιομηχανία και 37% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης
επενδυτικών προσδοκιών αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες.
Ποσοστό 29% των CEOs δηλώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις
επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο
χρόνο, μερίδιο που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs βιομηχανιών και
43% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης για την τρέχουσα απασχόληση συνέχισε την ανοδική πορεία
και διαμορφώθηκε στις 78 μονάδες έναντι 75 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEOs που δήλωσε ότι αυξήθηκε η απασχόληση των
επιχειρήσεών τους ανήλθε σε 27%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης
σημείωσε αξιόλογη αύξηση στις 129 μονάδες. Το 28% των CEOs δηλώνουν
ότι το επόμενο έτος η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα
είναι αυξημένη, ποσοστό που αυξάνεται στο 41% όταν πρόκειται για
τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους
CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη των νέων φορολογικών μέτρων.
Ποσοστό 69% των CEOs θεωρεί ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά και δίκαια τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, ενώ
αντίθετα 30% των CEOs πιστεύει ότι τις αντιμετωπίζουν, αλλά σε
μικρό βαθμό.

Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονομίας και η αλλαγή του πρόσημου της μεταβολής του ΑΕΠ από
αρνητικό σε θετικό. Ζητήθηκε από τους CEOs να τοποθετήσουν χρονικά
τη θετική μεταβολή του ΑΕΠ. Το 37% των CEOs πιστεύει ότι θα
πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 (ποσοστό που αυξάνεται
σε 49% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις), το 32% το πρώτο εξάμηνο
του 2015 και το 27% το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ή και αργότερα.
Μόνο το 4% θεωρεί ότι από το πρώτο εξάμηνο του 2014 η ελληνική
οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.


kathimerini.gr