ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτημα διαγραφής των μετοχών της Sciens Διεθνής Συμμετοχών από το Χ.Α.

Αίτημα για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών
υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία Sciens Διεθνής
Συμμετοχών ΑΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της.

Η Sciens Διεθνής Συμμετοχών, δραστηριοποιείται στον κλάδο των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.


www.kathimerini.gr