ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από 31 Ιανουαρίου

ote-me-nea-onomastiki-axia-oi-metoches-apo-31-ianoyarioy-2003828

Από την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ οι μετοχές του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) με τη νέα ονομαστική αξία ύψους 2,83 ευρώ ανά μετοχή, λόγω της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30.12.2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 215.666.171,16 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ποσού 215.666.171,16 ευρώ (από αφορολόγητα αποθεματικά προηγουμένων ετών ύψους 253.724.907,25 ευρώ μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 38.058.736,09 ευρώ), μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,44 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,39 ευρώ σε 2,83 ευρώ.

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.387.125.600,87 ευρώ, διαιρούμενο σε 490.150.389 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η καθεμία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας ενώ η επιτροπή εισαγωγών και εταιρικών πράξεων στη συνεδρίαση της 27/1/2014 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.