ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 7,8 δισ. ευρώ τον χρόνο το κόστος γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις

25s20epixirein
13708097

Ρυθμιστικό πληθωρισμό με 171.500 ρυθμίσεις μεταξύ 1975-2005, δηλαδή 20 ρυθμίσεις την ώρα, διαπιστώνει η πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ. Το υπέρογκο ρυθμιστικό βάρος που επωμίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και το οποίο είναι δυσανάλογα υψηλό για τις μικρομεσαίες, φέρνει τη χώρα μας στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των 17 χωρών της Ευρωζώνης, με το κόστος να ανέρχεται στο 4,4% του ΑΕΠ ή στα 7,8 δισ. ευρώ (10,6 δισ. δολάρια).

Ο ΣΕΒ, το προεδρείο του οποίου συναντήθηκε χθες με τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη, προτάσσει την ανάγκη προώθησης μιας νέας μεταρρυθμιστικής στρατηγικής που θα βελτιώνει τη σχέση του κράτους και των επιχειρήσεων, βασικός άξονας της οποίας θα πρέπει να είναι η δραστική απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλος, «ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι η βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοινωνίας μας».

Οπως καταγράφεται στην έκθεση, την περίοδο 1975 – 2005 παρήχθησαν 3.450 νόμοι, 20.580 προεδρικά διατάγματα, 114.905 υπουργικές αποφάσεις, 24.010 αποφάσεις Περιφερειών και 8.575 αποφάσεις διοικητικών αρχών, παράγοντας πληθωρισμό ρυθμίσεων. Η πλειονότητα μάλιστα των ρυθμίσεων αυτών, όπως διαπιστώνει ο ΣΕΒ, τροποποιεί προγενέστερες, με πλέον αντιπροσωπευτικό τον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας, όπου παγίως ψηφίζονται νέες ρυθμίσεις τουλάχιστον μια φορά το έτος. Εξίσου χαρακτηριστική παθογένεια είναι και οι πολυετείς καθυστερήσεις στην έκδοση των εφαρμοστικών πράξεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν εκδίδονται ποτέ, καθιστώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις ανενεργές ή την ανομοιόμορφη εφαρμογή τους κατά την κρίση κάθε υπηρεσίας.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Μάρτιο του 2013 εκκρεμούσαν 29.319 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 332.809 στα Διοικητικά Πρωτοδικεία (από τις οποίες οι 82.449 αφορούν σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις), 37.226 υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο και 30.365 υποθέσεις δημοσιονομικού ενδιαφέροντος στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αντίστοιχα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας δημόσιας σύμβασης απαιτείται χρόνος 230 ημερών, ο δεύτερος μεγαλύτερος χρόνος στην Ε.Ε. των 27 χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος προκήρυξης και προετοιμασίας του διαγωνισμού. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 108 ημέρες. Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης στις περιπτώσεις εισαγωγών αγαθών, που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, φθάνουν το 1-1,5 έτος.

Η έκθεση του ΣΕΒ εντοπίζει τα μεγαλύτερα γραφειοκρατικά εμπόδια στους τομείς: εγκατάσταση/αδειοδότηση επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, φορολογία, δικαιοσύνη, αναπτυξιακά κίνητρα και δημόσιες συμβάσεις. Αντίθετα οι τομείς στους οποίους εντοπίζονται τα λιγότερα εμπόδια είναι: εισαγωγές/εξαγωγές, υποχρεώσεις δημοσιότητας, προδιαγραφές-πιστοποιήσεις, εταιρικό δίκαιο, εργασιακές σχέσεις, έλεγχος-εποπτεία και έρευνα-καινοτομία.

Οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ΣΕΒ είναι:

• Η επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης στη ριζική μεταρρύθμιση των τομέων αδειοδότησης, χωροταξίας, φορολογίας, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και στα συστήματα κρατικού ελέγχου και εποπτείας.

• Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης με βάση την αρχή της επικουρικότητας

• Η ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω εξωτερικής ανάθεσης.

• Η αναδιοργάνωση του συστήματος δημοσίων διαβουλεύσεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας.

• Η εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των βασικών μέτρων που λαμβάνονται με νομοθετήματα.

• Η επένδυση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση σε θέματα αγορών.