ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγωγείς: Σχεδόν αμετάβλητο το ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων, τον Φεβρουάριο

exagogeis-schedon-ametavlito-to-eyro-enanti-ton-xenon-nomismaton-ton-fevroyario-2010018

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το ευρώ έναντι του συνόλου των ξένων νομισμάτων κατά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Ειδικότερα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων υποχώρησε μόλις κατά -0,09% ως αποτέλεσμα της μικρής υποτίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (-0,10%) και των λοιπών νομισμάτων (-0,08%).

Οι ίδιες περίπου μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014, ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2013, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε +0,35% για το σύνολο των νομισμάτων, σε +0,42% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε +0,30% για τα λοιπά νομίσματα.

Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, κατά το α' δίμηνο του 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ανήλθαν σε -2,17% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,81% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε -3,33% για τα λοιπά νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Φεβρουάριος 2013-Φεβρουάριος 2014, ήταν -1,66%, -0,17% και -2,93% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι εάν μετρηθούν οι μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού τους.

Δολάριο και άλλα νομίσματα εκτός ΕΕ

Ανατίμηση έναντι των κυριότερων λοιπών νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Φεβρουάριο 2014, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2014, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -0,35%, το δολάριο Καναδά κατά -1,39% και το γουάν Κίνας κατά -0,83%. Αντίθετα, το φράγκο Ελβετίας ανατιμήθηκε κατά +0,86%, η κορόνα Νορβηγίας ανατιμήθηκε κατά +0,44%, το δολάριο Αυστραλίας κατά +1,02% και το γιέν Ιαπωνίας κατά +1,52%.

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2013, διαπιστώνεται η ανατίμηση του συνόλου σχεδόν των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,14% (δολάριο Αυστραλίας) έως +1,67% (γιέν Ιαπωνίας) με εξαίρεση το δολάριο Καναδά που υποχώρησε κατά -3,40%.

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, κατά το α' δίμηνο 2014 έναντι του α' διμήνου 2013, προκύπτει η υποχώρηση των περισσοτέρων λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -2,28%, κορόνα Νορβηγίας: -11,60%, δολάριο Καναδά: -11,05%, δολάριο Αυστραλίας: -16,31% και γιέν Ιαπωνίας: -13,61%), με εξαίρεση το φράγκο Ελβετίας και το γουάν Κίνας που ανατιμήθηκαν κατά +0,23% και +0,33%, αντίστοιχα.

Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Φεβρουάριος 2013- Φεβρουάριος 2014, διαπιστώνεται επίσης η υποχώρηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -14,92% (δολάριο Αυστραλίας) έως -2,19% (δολάριο ΗΠΑ) με εξαίρεση το φράγκο Ελβετίας και το γουάν Κίνας που ανατιμήθηκαν κατά +0,70% και +0,27%, αντίστοιχα.

Νομίσματα χωρών-μελών της ΕΕ

Υποτίμηση έναντι των περισσοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Φεβρουάριο 2014, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2014, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, τέσσερα (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +0,20%, ζλότι Πολωνίας: +0,14%, κορόνα Τσεχίας: +0,15% και λέι Ρουμανίας: +0,64%), δύο υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,43%, και φόριντ Ουγγαρίας: -2,49%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,01%).

Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς τον Δεκέμβριο 2013 (σωρευτικές μεταβολές), τρία νομίσματα ανατιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: +0,99%, λίρα Αγγλίας: +1,37% και κορόνα Τσεχίας: +0,28%), δύο υποτιμήθηκαν (φόριντ Ουγγαρίας: -3,21% και λέι Ρουμανίας: -0,63%) και δύο έμειναν σχεδόν αμετάβλητα (κορόνα Δανίας: -0,03% και ζλότι Πολωνίας: +0,05%).

Ετήσιες Μεταβολές

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' δίμηνο 2014 έναντι του αντίστοιχου διμήνου 2013, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -7,08% (κορόνα Τσεχίας) έως -0,50% (ζλότι Πολωνίας), με εξαίρεση τη λίρα Αγγλίας που ανατιμήθηκε κατά +2,59 και την κορόνα Δανίας που έμεινε σχεδόν αμετάβλητη (-0,02%).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Φεβρουάριος 2013- Φεβρουάριος 2014, πέντε νομίσματα υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -4,10%, ζλότι Πολωνίας: – 0,10%, κορόνα Τσεχίας: -7,17%, φόριντ Ουγγαρίας: -5,63% και λέι Ρουμανίας: -2,40%), ένα ανατιμήθηκε (λίρα Αγγλίας: +4,53%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,03%).