ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το χαρτοφυλάκιο της «Μικρής ΔΕΗ» που θα εκχωρηθεί σε ιδιώτες

to-chartofylakio-tis-mikris-dei-poy-tha-ekchorithei-se-idiotes-2010603

Συνολική ισχύ 2.690 ΜW περίπου από αντιπροσωπευτικό μείγμα καυσίμου (λιγνιτικά, υδροηλεκτρικά και φυσικό αέριο), ένα ορυχείο και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης δύο ακόμη λιγνιτικών κοιτασμάτων περιλαμβάνει το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο της «Μικρής ΔΕΗ» που θα συσταθεί για να εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Στη νέα εταιρεία θα περάσουν οι περίπου 1.398 εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπό παραχώρηση μονάδες και ορυχεία καθώς και το 30% των εργαζομένων στις επιτελικές υπηρεσίες της ΔΕΗ.

Ο τομέας εμπορίας

Θολό παραμένει ακόμη το τοπίο σε ό,τι αφορά την εισφορά στη νέα εταιρεία μεριδίου από τον τομέα της εμπορίας, όπως προβλέπει το σχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Αυτό θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό σήμερα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με την τρόικα και από το κατά πόσο σύντομα θα οριστικοποιηθεί θα εξαρτηθεί και η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Εν όψει της προώθησης του νομοσχεδίου η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε χθες τους βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης για τα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα με την τρόικα. Στην νέα εταιρεία, από το λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ θα εισφερθούν οι μονάδες Αμυνταίου 1 και 2 συνολικής ισχύος 600 MW (310 εργαζόμενοι), η Μελίτη 1 στη Φλώρινα ισχύος 330 MW (200 εργαζόμενοι) καθώς και η άδεια για τη Μελίτη 2 ισχύος 450 ΜW. Από το υδροηλεκτρικό δυναμικό, στη νέα εταιρεία θα περάσει το Συγκρότημα του Νέστου (Θησαυρός και Πλατανόβρυση) συνολικής ισχύος 494 MW (50 εργαζόμενοι) και οι υδροηλεκτρικές μονάδες Πουρνάρι 1 και 2 συνολικής ισχύος 336 MW στον Αραχθο ποταμό (60 εργαζόμενοι). Το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας θα περιλαμβάνει επίσης τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου της Κομοτηνής με ισχύ 480 MW και 98 εργαζόμενους, τα ορυχεία Αμυνταίου με 680 εργαζόμενους και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων Κομνηνών και Κλειδίου. Το πρώτο για να αναπτυχθεί θα πρέπει να μετεγκατασταθεί ο οικισμός της περιοχής, ενώ το δεύτερο παραμένει κλειστό λόγω κατολίσθησης. Η κατανομή του παραγωγικού χαρτοφυλακίου ήταν το εύκολο κομμάτι του σχεδίου της δημιουργίας μιας πλήρους καθετοποιημένης και βιώσιμης εταιρείας κατά τα πρότυπα της ΔΕΗ, όπως προβλέπει το σχέδιο αποκρατικοποίησης. Τα δύσκολα, αφορούν την παραχώρηση του 30% του τομέα της εμπορίας που προβλέπεται στο σχέδιο, καθώς και την κατανομή των υποχρεώσεων της εταιρείας (δανεισμός, επισφάλειες κ.λπ.).

Το πελατολόγιο

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της εμπορίας, το πελατολόγιο που θα παραχωρηθεί στη νέα εταιρεία στηρίζεται στη βάση της ισοκατανομής σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Με εξαίρεση τα νησιά, για τα οποία παραμένει ανοιχτό το θέμα εάν θα υπαχθούν ή όχι, το πελατολόγιο θα περιλαμβάνει καταναλωτές από υψηλή, μέση και χαμηλή τάση, ειδικά τιμολόγια (αγρότες, πολύτεκνοι κ.λπ.), μεγάλη και μικρή κατανάλωση σε ό,τι αφορά τα οικιακά, αλλά και ειδικά τιμολόγια (πολύτεκνοι, αγρότες κ.λπ.). Η κατανομή των πελατών θα πρέπει να ευνοεί τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα και των δύο εταιρειών (Μικρής και παλαιάς ΔΕΗ) γι’ αυτό και στα κριτήρια έχει συμπεριληφθεί ακόμη και το κριτήριο των «καλών» και «κακών» πελατών. Το κριτήριο της ισοκατανομής επεκτείνεται και στις επισφάλειες της ΔΕΗ καθώς και στον δανεισμό της. Στο τραπέζι έχει τεθεί το θέμα της παραχώρησης στην εταιρεία ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 1/3 περίπου των ανεξόφλητων οφειλών ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο ευαίσθητο, είναι το θέμα της κατανομής του δανεισμού της επιχείρησης ύψους 4,7 δισ. ευρώ, καθώς προϋποθέτει τη διασφάλιση της συναίνεσης των τραπεζών.