ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση κερδοφορίας κατά 18% και εσόδων κατά 9,2% για τον ΟΤΕ το 2013

ypochorisi-kerdoforias-kata-18-kai-esodon-kata-9-2-gia-ton-ote-to-2013-2010621

Κάμψη εσόδων και κερδών παρουσίασε το 2013 ο ΟΤΕ. Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 4,25 δισ. ευρώ σημειώνοντας υποχώρηση κατά 9,2% σε σχέση με το 2012, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,24 δισ. ευρώ σημειώνοντας υποχώρηση 18% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 33% στα 317 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ωστόσο εμφανίζεται αισιόδοξη, κάνοντας λόγο για καλύτερες επιδόσεις, αν εξαιρεθούν τα μεγέθη από διακοπείσες δραστηριότητες (Globul και HellasSat) και οι έκτακτες χρεώσεις που βάρυναν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου 2013. Χωρίς αυτά τα μεγέθη, η μεταβολή των ενοποιημένων εσόδων διαμορφώνεται σε -6,4%, των κερδών EBITDA σε -3,9% και των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε -34,5%. Στην κάμψη αυτή των καθαρών κερδών θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστούν οι έκτακτες χρεώσεις του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου και της φορολογίας που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών. Συγκεκριμένα το δ΄ τρίμηνο του έτους, τα αποτελέσματα ΟΤΕ επιβαρύνθηκαν με 244 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ζημία 188 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές τις έκτακτες χρεώσεις ο ΟΤΕ θα εμφάνιζε κέρδη και μάλιστα αυξημένα κατά 33% από τα προσαρμοσμένα κέρδη δ΄ τριμήνου. Η συγκρατημένη αισιοδοξία της διοίκησης του ΟΤΕ αποτυπώθηκε τόσο στις ανακοινώσεις του οργανισμού, όσο και στην τηλεφωνική διάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση με τους αναλυτές.

«Το 2013… από τρίμηνο σε τρίμηνο ο όμιλος κατέγραφε μικρότερη μείωση εσόδων, καταλήγοντας σε θετικό πρόσημο το δ΄ τρίμηνο, όπου σημειώσαμε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια», σχολίασε σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Ο ίδιος επισήμανε ως ιδιαίτερης σημασίας τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου 1.800 εργαζομένων, ενώ πρόσθεσε ότι από το 2009 και μετά ο αριθμός των απασχολούμενων στη σταθερή τηλεφωνία του ομίλου ΟΤΕ (Ελλάδα και Ρουμανία) μειώθηκε κατά 8.000 συνολικά, με σημαντικά οφέλη στο λειτουργικό κόστος του ομίλου. Μόνον η τελευταία εθελουσία έξοδος στη μητρική εταιρεία θα εξοικονομήσει 95 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΤΕ, σημαντική επιτυχία αποτέλεσε η μείωση του καθαρού δανεισμού, η διατήρηση των λειτουργικών ταμειακών ροών και η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1,44 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους αυξημένα κατά 20% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ. Τέλος, σε ότι αφορά τον καθαρό δανεισμό, σημειώθηκε υποχώρηση κατά 48% φτάνοντας το 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, η σχέση καθαρού δανεισμού προς κέρδη EBITDA καθιστά τον ΟΤΕ στην κορυφή των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.

Παρά όμως τα υγιή οικονομικά του ομίλου ΟΤΕ, ο πρόεδρος του ερωτηθείς σχετικά επέμεινε χθες στην πρόταση της διοίκησης να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του 2013. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα εξεταστεί στις αρχές του 2015 για τη φετινή χρήση. Τέλος ο κ. Τσαμάζ, για πρώτη φορά από την εποχή που ανέλαβε τον ΟΤΕ, διατύπωσε θετικές εκτιμήσεις για τη ρυθμιστική αρχή. «Αναμένουμε από τη ρυθμιστική αρχή διαφάνεια -κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν- και συγκεκριμένους χρόνους έγκρισης των πακέτων μας», είπε χαρακτηριστικά.