ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κούρεμα» εγγυημένων τιμών στις ΑΠΕ

koyrema-eggyimenon-timon-stis-ape-2010881

«Κούρεμα» στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών σε ποσοστό 30% μεσοσταθμικά και σε ποσοστό 5-6% για τις λοιπές κατηγορίες ΑΠΕ περιλαμβάνει το περίφημο «Νew deal» που τέθηκε χθες και για διάστημα έξι ημερών σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ. Στο 20% περιορίζεται το «κούρεμα» των εγγυημένων τιμών στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα φωτοβολταϊκά μέχρι 20 kV που δεν εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα των κτιρίων, καθώς και στα φωτοβολταϊκά μέχρι 100 kV που ανήκουν στους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ που εμφανίζει έλλειμμα της τάξης των 700 εκατ. ευρώ, οι παραγωγοί φωτοβολταϊκού θα προσφέρουν επίσης το 35% των αναμενόμενων εσόδων για το έτος 2013 και οι παραγωγοί των λοιπών τεχνολογιών το 10%. Για τον σκοπό αυτό καλούνται να εκδώσουν σε διάστημα 2 μηνών πιστωτικό παραστατικό που θα παρέχει την αντίστοιχη έκπτωση. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία και δεν κοπεί το εκπτωτικό πιστωτικό τότε αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ για το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο για την καταβολή τιμήματος για την ποσότητα ενέργειας που παραδίδεται από τον μήνα έναρξης της ρύθμισης. Από την υποχρέωση του πιστωτικού παραστατικού εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ να επεκτείνουν τις συμβάσεις με τον ΛΑΓΗΕ κατά 5 χρόνια, διάστημα στο οποίο μπορούν να επιλέξουν να αποπληρώνονται στην τιμή των 80 ευρώ η μεγαβατώρα και για συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας είτε μέσω του συστήματος «pool» (Οριακή Τιμή).

Η μείωση των εγγυημένων τιμών έχει λάβει υπόψη της σειρά παραμέτρων, όπως συνεκτιμήθηκαν τεχνολογικής φύσεως (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεσης (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας της επένδυσης), καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε οποιαδήποτε μορφής ενίσχυση (άμεση επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, κ.λπ.)». Για τον προσδιορισμό μείωσης της κάθε μονάδας ΑΠΕ, οι παραγωγοί θα πρέπει σε διάστημα δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1886 που θα αναφέρουν εάν η επένδυσή τους έχει λάβει κάποιας μορφής δημόσια ενίσχυση και σε τι ποσοστό ή όχι. Επενδύσεις που δεν έχουν ενισχυθεί θα έχουν μικρότερο «κούρεμα» από αυτές που έχουν ενισχυθεί, το ύψος του οποίου και για την κατηγορία αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσό. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αίρεται η αναστολή των αδειών σε φωτοβολταϊκά που είχε παραταθεί μέχρι το τέλος του 2014 και αντ’ αυτού για τον καλύτερο σχεδιασμό της αγοράς τίθενται ανώτατα όρια ενέργειας σε ετήσια βάση ανά τεχνολογία ΑΠΕ που θα απορροφάται από το σύστημα κατά προτεραιότητα έναντι εγγυημένης τιμής. Το ανώτατο όριο για τα φωτοβολταϊκά ορίζεται στα 200 MW ετησίως μέχρι το 2020.

Το ΥΠΕΚΑ θα επιδιώξει την ψήφισή του από τη Βουλή μέσα στον Μάρτιο έτσι ώστε να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν στο ελάχιστο οι μεσοσταθμικές αυξήσεις της τάξης του 95% στο τέλος ΑΠΕ που έχει προαποφασίσει η ΡΑΕ.