ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 809 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το 2013

21s21ethnikitrapeza
21ethniki1

Την επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, ενίσχυση ρευστότητας αλλά και της κεφαλαιακής βάσης, πέτυχε για τη χρήση του 2013 ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας.

Αναλυτικότερα η χρήση του 2013 έκλεισε με καθαρά κέρδη ύψος 809 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών 2,14 δισ. το 2012. Χαρακτηριστικό της δυναμικής της τράπεζας είναι ότι στο δ΄ τρίμηνο του 2013 παρουσίασε θετικά αποτελέσματα ύψους 547 εκατ. που σύμφωνα με στελέχη της καταδεικνύουν τη σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος. Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στην πτωτική τάση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επέτρεψε τη μείωση των προβλέψεων αλλά και στην αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων και την περικοπή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-5%).

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της Finansbank στην Τουρκία. Η Finansbank έκλεισε τη χρονιά με κέρδη 439 εκατ. ευρώ, μόλις 9% χαμηλότερα σε σταθερή συναλλαγματική βάση και παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην τοπική αγορά κατά το β΄ εξάμηνο. Στελέχη του ομίλου μιλώντας στην «Κ», σημειώνουν ότι από τα αποτελέσματα προκύπτει η ιδιαίτερα ισχυρή θέση του ομίλου στην εγχώρια αγορά. Οπως τονίζουν, η τράπεζα έχει πλήρως «καθαρίσει» τα προβλήματα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο stress test της BlackRock από το οποίο προέκυψε ότι η Εθνική έχει τις μικρότερες δυνητικές ζημίες από το εγχώριο χαρτοφυλάκιο δανείων από όλες τις συστημικές τράπεζες και μάλιστα με διαφορά. Από τις επιδόσεις του ομίλου ξεχωρίζουν:

• Βελτίωση ποιότητας χαρτοφυλακίου. Σημειώθηκε περαιτέρω πτώση των νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, στα 332 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την τάση αποκλιμάκωσής του για 5 συνεχόμενα τρίμηνα. Σε ετήσια βάση οι νέες επισφάλειες ήταν μειωμένες κατά 57%. Ο δείκτης των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 22,5%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα ανήλθε κατά 27,4%.

• Ρευστότητα. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα, 9% στη ΝΑ Ευρώπη και 16% στην Τουρκία. Ετσι η τράπεζα προχώρησε στη σημαντική μείωση, κατά 1,5 δισ., της χρηματοδότησής της από το ευρωσύστημα, ενώ επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ αποπληρώθηκε το 2014. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 90% από 101% που ήταν στο τέλος του 2012.

• Κεφαλαιακή επάρκεια. Ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 11,2%. Αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες η τράπεζα θα καλύψει το ποσό χωρίς αύξηση κεφαλαίου σε εύλογο διάστημα. Σημειώνεται ότι ο τρέχων ρυθμός διενέργειας προβλέψεων σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς δήλωσε: «H τάση επανόδου της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, μετά τη βαθύτατη εξαετή ύφεση, ενισχύεται σαφώς από την ισχυρή βελτίωση των δεικτών οικονομικής δραστηριότητας. Βασική κινητήρια δύναμη για την επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η συνεχής βελτίωση των συνθηκών στον επιχειρηματικό τομέα. Η Εθνική Τράπεζα πρωτοστατεί και πάλι σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας».