ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

0,20 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η ΕΧΑΕ στους μετόχους της

0-20-eyro-ana-metochi-tha-dianeimei-i-echae-stoys-metochoys-tis-2013108

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της θα διανείμει η ΕΧΑΕ. Οπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υλοποιήθηκαν στο τέλος του 2013 στις εταιρείες του ομίλου, σε συνδυασμό με την έκτακτη φορολογία των αφορολόγητων αποθεματικών της φετινής χρονιάς, ο όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει τα κέρδη μέσω καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2013.

Σε επίπεδο ετήσιων αποτελεσμάτων 2013 η μητρική εταιρεία του χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 32,3 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το 2012, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η φορολογική επιβάρυνση το 2013 είναι σημαντικά αυξημένη λόγω του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών 13,1 εκατ. ευρώ, για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη. Εξαιρουμένου του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 45,4 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 81,5 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2012

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants) ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β΄ τρίμηνο του 2013. Από την εισαγωγή τους έως το τέλος του έτους πραγματοποιήθηκε σε warrants το 11,3% της αξίας και το 20,9% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών. Τέλος, το 2013, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών.