ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αγορά εργασίας μέσα από τα μάτια των Generation Y στο WIB φόρουμ

i-agora-ergasias-mesa-apo-ta-matia-ton-generation-y-sto-wib-foroym-2013399

Τους λέμε Millennials γιατί τη χρονολογία της γέννησής τους την σφράγισε η αλλαγή του αιώνα. Τους λέμε και Generation Y και είναι η νεότερη γενιά που μπαίνει στην αγορά εργασίας και έχει σηματοδοτήσει μια νέα εποχή. Στους νέους αυτούς ανθρώπους είναι αφιερωμένο το ετήσιο WIB Forum 2014 που διοργανώνει στην Αθήνα το Ελληνo-Αμερικανικό Επιμελητήριο στις 31 Μαρτίου 2014, με θέμα «The workplace through the Eyes of Generation Y» με χορηγό επικοινωνίας την «Κ». Στόχος του φόρουμ είναι να αναδείξει τις προτεραιότητες και τους προβληματισμούς τους σε σχέση με την επαγγελματική και την επιχειρηματική εξέλιξή τους, δεδομένων των σημερινών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, αλλά και το πώς τα ταλέντα των νέων αυτών ανθρώπων μπορεί να τα αξιοποιήσει καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος.

Διάλογος

Με την ενεργό συμμετοχή σημαντικών ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών εκπροσώπων, όπως και καταξιωμένων στελεχών εταιρειών, θα αναπτυχθεί πρωτότυπος και ενδιαφέρων διάλογος σε ό,τι αφορά το εργασιακό περιβάλλον, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στη δυναμική αυτή συζήτηση, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να γίνουν μέρος του διάλογου μεταξύ των γενεών που θα εστιάζει σε θέματα αιχμηρά, αλλά και θα προτείνει λύσεις για το εργασιακό μέλλον. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα έρευνας που έχει διεξαγάγει η KPMG με θέμα «Ο χώρος εργασίας μέσα από την οπτική της νέας γενιάς» και θα παρουσιάσουν ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας συμβούλων.

Με τον ενθουσιασμό και τον ρεαλισμό που τους χαρακτηρίζει, οι νέοι δίνουν το δικό τους στίγμα «σε αυτό που εμείς ονομάζουμε καριέρα, εξέλιξη, ιεραρχία, work-life balance, επανατροφοδότηση (feedback), εταιρικό αποτέλεσμα και εταιρικές αξίες». Τα αποτελέσματα σε κάποιες περιοχές «ήταν αναμενόμενα και σε κάποιες ανατρεπτικά». Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι και το ότι, με ρεαλιστικό τρόπο, δίνει και την οπτική των CEOs για το πώς αντιλαμβάνονται την ένταξη αυτής της γενιάς στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε άρθρο της για τους Millennials, η κ. Βασιλική Ανδρέου, ανώτερη σύμβουλος, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού KPMG, αναφέρει ότι πρόκειται για νέους επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κατά το 50% είναι κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων.

Νέες τεχνολογίες

Με δεδομένο ότι ανήκουν στη γενιά της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, επιδεικνύουν έντονη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική δικτύωση. «Είναι αισιόδοξοι, δυναμικοί, ευέλικτοι και ικανοί να προσαρμόζονται με ευκολία σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ έχουν διάθεση για καινοτομία και δημιουργικότητα. Σέβονται τις ιεραρχίες μόνο όταν πραγματικά προσθέτουν αξία στη δουλειά τους. Και διακρίνονται από ανταγωνιστικότητα, στηριζόμενοι όμως σε αξίες και αρχές στον τρόπο που την προβάλλουν και λειτουργούν μέσα στην ομάδα». Υπογραμμίζει τις αντιθέσεις τους με τις προηγούμενες γενιές επαγγελματιών, στις οποίες επικρατεί και η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (work-life balance). Και για τον λόγο αυτό προτιμούν να εργάζονται με σχετική ευελιξία ωραρίου και χώρου.

«Διεκδικούν άμεση, τακτική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση από τους προϊσταμένους τους σχετικά με την απόδοσή τους, ενώ δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία και στη διά βίου εκπαίδευση. Θέλουν να έχουν τη “μεγάλη εικόνα” για την εταιρεία τους και να κατανοούν όχι μόνο το “τι” πρέπει να κάνουν, αλλά και το “γιατί” πρέπει να το κάνουν. Τέλος, διακρίνονται από υψηλά ιδανικά και αισθάνονται πως μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτύξει οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρονται για δράσεις που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη». Η αλλαγή, είτε επειδή οι συνθήκες την επιβάλλουν είτε από επιλογή τους, είναι συχνή στη ζωή τους. Οι προκλήσεις της νέας εποχής, η μακροοικονομική αστάθεια, η ανεργία και το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, οδηγούν τους εκπροσώπους της γενιάς αυτής σε αλλαγές και μπορεί να χρειασθεί να αλλάξουν εταιρεία, καριέρα.

Δεξιότητες

«Ετσι, ενώ στο παρελθόν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι ήταν αρκετοί για να εξασφαλίσουν την επαγγελματική αποκατάσταση είτε και την καταξίωσή τους, οι σημερινές τάσεις στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι η επιτυχία στηρίζεται –πέρα από την τεχνική γνώση– σε επιπρόσθετες δεξιότητες (soft skills), τις οποίες οι νέοι καλούνται να αναπτύξουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που διαμορφώνονται, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Πρόκειται για ένα συνδυασμό στοιχείων προσωπικότητας, συμπεριφορών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που φαίνεται να κατέχουν καίριο ρόλο τόσο στην αρχική διαδικασία επιλογής προσωπικού, όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μέσα στον οργανισμό. Οι εργοδότες αναγνωρίζοντας τη δυσκολία τού να εμφυσήσεις και να εκπαιδεύσεις τους εργαζομένους, εστιάζουν πλέον περισσότερο σε απτές αποδείξεις δεξιοτήτων και σε στοιχεία προσωπικότητας, παρά σε βαθμούς πτυχίων και προηγούμενη εμπειρία».

Επιτυχία

Επισημαίνεται ακόμη ότι η επαγγελματική επιτυχία στηρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στη διάθεση για καινοτομία, στη δημιουργικότητα και στη διαφορετικότητα. Σε δεξιότητες όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα του εργαζομένου να ανταγωνίζεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματα τα δικά του αλλά και των συναδέλφων του. Να κατανοεί την κουλτούρα του οργανισμού και να προσαρμόζεται σε αυτήν. Και μαζί με τη συνεχή αυτοπαρακίνηση, συνιστούν τα βασικά στοιχεία που οι εργοδότες αναζητούν από τους συνεργάτες τους. Στο ίδιο πλαίσιο, την όποια έλλειψη εργασιακής εμπειρίας την αναπληρώνουν η επαγγελματική ηθική, η δέσμευση για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, ο δυναμισμός και η θετική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Νέες προκλήσεις για τους εργοδότες

Συμπερασματικά, η είσοδος των Millennials στην αγορά εργασίας σηματοδοτεί νέες προκλήσεις τόσο για τους εργοδότες, όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Σε μια εποχή όπου η τεχνική κατάρτιση θεωρείται σε μεγάλο βαθμό δεδομένη, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας οφείλουν να εστιάσουν στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν. Η συμμετοχή σε διαδικτυακά ακαδημαϊκά σεμινάρια που σχετίζονται με τις τάσεις στην αγορά εργασίας, η συμμετοχή σε μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και η ενεργή δραστηριοποίηση σε φορείς που φέρνουν κοντά αποφοίτους και εταιρείες, μπορούν να προετοιμάσουν και συγχρόνως να βοηθήσουν τη νέα γενιά να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.