ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 111,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

sta-111-5-ekat-eyro-ta-kerdi-tis-ethnikis-asfalistikis-2013957

Κέρδη προ φόρων 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. το 2012, παρουσίασε το 2013 η Εθνική Ασφαλιστική, συνεχίζοντας την αυξανόμενη κερδοφορία προ απομειώσεων του ομίλου, η οποία ξεκίνησε το 2011. Ο όμιλος παρουσίασε αντίστοιχα κέρδη προ φόρων ύψους 111,9 εκατ. έναντι 92,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 630,9 εκατ. έναντι 639,3 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ με βάση τα ΔΛΠ, η παραγωγή ανήλθε σε 545,3 εκατ. έναντι 617,0 εκατ. ευρώ το 2012. Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε το 2013 η εταιρεία υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Ασφαλιστική έχοντας ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 500 εκατ. ευρώ, αποκαθιστώντας τις ζημίες που είχε υποστεί από τη συμμετοχή της στο PSI, συνέχισε να ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, μέσω της σημαντικής κερδοφορίας της. Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά το 2013 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 141,9 εκατ., ευρώ, που οφείλεται κατά 116,8 εκατ. ευρώ στα κέρδη της χρήσης και κατά 25,1 εκατ. ευρώ σε λοιπές μεταβολές που επηρέασαν απευθείας την καθαρή θέση.

Η θετική πορεία των κερδών και η άνοδος της αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους 478,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κατά 5,3 φορές. Η σημαντική ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας συμβαδίζει με την ηγετική της θέση στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και ζημιών και καταδεικνύει τη δυνατότητά της να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Στον κλάδο ζωής τα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 375 εκατ. από 336,9 εκατ. ευρώ το 2012 (αύξηση 11,3%) με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς από 17% σε 22,8%, όταν η παραγωγή ασφαλίστρων της συνολικής αγοράς στους Κλάδους Ζωής σημείωσε μείωση της τάξης του 15%. Στους γενικούς κλάδους η παραγωγή το 2013 μειώθηκε σε 255,9 εκατ. από 302,7 εκατ. ευρώ το 2012 και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε περίπου στο 11,6%.